Blog

Subsidie voor mijn energiekosten?

Subsidie voor mijn energiekosten?

Tot 2 oktober 2023, 17:00 uur heb je de mogelijkheid om subsidie aan te vragen, indien jouw bedrijf energiekosten heeft die minstens 7% van de omzet vertegenwoordigen. Als je tevens aan de overige voorwaarden voldoet, kom je in aanmerking voor een maximale subsidie...

Hervorming van de arbeidsmarkt

Hervorming van de arbeidsmarkt

Het kabinet gaat de arbeidsmarkt hervormen, dit staat in een brief van Karien van Gennip (minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) aan de Tweede Kamer. Het doel van deze hervorming is meer stabiliteit creëren voor werkenden.  Er komt een verplichte...

Geen gebruikelijk loon?!

Geen gebruikelijk loon?!

Geld besparen door het gebruikelijk loon te matigen: een recente uitspraak van Hof Den Haag biedt jou wellicht mogelijkheden. In deze blog zullen we dit toelichten. Wat is het gebruikelijk loon? Als een werknemer arbeid verricht voor een lichaam waarin hijzelf of zijn...

Werken in dienstbetrekking of als zelfstandige: de zaak UBER/ FNV.

Werken in dienstbetrekking of als zelfstandige: de zaak UBER/ FNV.

Op 13 september 2021 heeft de rechtbank in Amsterdam een belangrijke uitspraak gedaan in een rechtszaak tussen FNV en Uber.  Uber is een bedrijf dat mensen in contact brengt met taxichauffeurs. Volgens Uber zijn de chauffeurs zelfstandig ondernemer. FNV is het...

Slapend dienstverband beëindigen

Slapend dienstverband beëindigen

Bij arbeidsongeschiktheid van een werknemer is een werkgever verplicht om gedurende een periode van 2 jaar het loon door te betalen. Als een werknemer na een periode van 2 jaar nog steeds arbeidsongeschiktheid is kan de werkgever de arbeidsovereenkomst beëindigen. De...

Hypotheekrenteaftrek behouden bij uitzending?

Hypotheekrenteaftrek behouden bij uitzending?

De uitzendregeling voor de eigen woning is een belangrijk onderwerp voor werknemers die tijdelijk in het buitenland gaan werken. Het is een regeling die ervoor zorgt dat de eigen woning tijdens de uitzending als eigen woning blijft kwalificeren onder het behoud van...

Vacature Consilio Tax & Law Juridisch Medewerker

Vacature Consilio Tax & Law Juridisch Medewerker

Bij Consilio Tax & Law werken we als één multidisciplinair team van specialisten samen aan doordachte, vaak internationale, oplossingen voor onze klanten op juridisch, fiscaal en administratief gebied. Vanwege snelle groei van onze juridische afdeling zijn we op...

Thuiswerkende grensarbeiders opgelet: denk aan de WNRA!

Thuiswerkende grensarbeiders opgelet: denk aan de WNRA!

Sinds 1 januari 2020 is de Wet normalisatie rechtspositie ambtenaren (hierna WNRA) in Nederland in werking getreden. Hoewel dit al een tijd geleden is ingegaan, is dit nog altijd relevant voor grensarbeiders. In deze blog zullen wij de hoofdpunten waar je op moet...

Werkgevers met thuiswerkende grenswerkers opgelet: meldplicht overheid!

Werkgevers met thuiswerkende grenswerkers opgelet: meldplicht overheid!

Heeft je Nederlandse onderneming in België wonende werknemers in dienst die minder dan 25% van hun arbeidstijd vanuit thuis werken? Of heeft je Belgische onderneming in Nederland wonende werknemers in dienst die minder dan 25% van hun arbeidstijd vanuit thuis werken?...

Hoe zit het ook alweer met verlofdagen?

Hoe zit het ook alweer met verlofdagen?

Met het aanbreken van het nieuwe jaar krijgen werknemers een nieuw pakket verlofuren voor het aankomende jaar. Hierbij heeft elke werknemer recht op de wettelijke vakantiedagen van 4 keer het aantal uren dat per week wordt gewerkt. Tegenwoordig bieden veel ondernemers...

Ondernemers: Zorg voor registratie van je bedrijfsnaam en/of logo!

Ondernemers: Zorg voor registratie van je bedrijfsnaam en/of logo!

Indien je je merknaam (je merknaam kan ook je bedrijfsnaam zijn) en logo wenst te beschermen is het ontzettend belangrijk om deze te registreren! In tegenstelling tot veel andere landen verkrijg je een merk of logo in Nederland niet van rechtswege door het feitelijke...