Blog

Prinsjesdageditie: Overige maatregelen

Prinsjesdageditie: Overige maatregelen

Co-ouderschap toeslagen Per 1 januari 2024 vindt een vereenvoudiging plaats in de manier waarop men vaststelt of voor toeslagen sprake is van co-ouderschap. Het is niet meer nodig dat op elk moment in het jaar sprake is van een gelijke verdeling. Het is voldoende...

Prinsjesdageditie: Energie & Milieu

Prinsjesdageditie: Energie & Milieu

Aanpassing energiebelasting Het kabinet stelt voor de eerste schijven voor gas en elektriciteit in de energiebelasting op te knippen en de schijfgrens te stellen op 1.000 m3. Blokverwarming en energiebelasting Nadere wetswijzigingen zijn noodzakelijk om in de toekomst...

Prinsjesdageditie: Internationale situaties

Prinsjesdageditie: Internationale situaties

Staatssteun, gegevens en transparantie Staatssteun mag uitsluitend onder voorwaarden worden verstrekt. Een van de voorwaarden is de transparantieverplichting via de ‘Transparency Aid Module (TAM)’. In de TAM moeten diverse gegevens opgenomen worden. Om deze gegevens...

Prinsjesdageditie: (Vermogende) particulieren

Prinsjesdageditie: (Vermogende) particulieren

Tarieven IB 2024 niet-AOW-er   Belastingplichtigen die aan het begin van 2024 nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, krijgen in 2024 naar verwachting met de volgende tariefschijven te maken. Tarief inkomstenbelasting 2024Box 1- tariefBel.ink....

Prinsjesdageditie: Auto & Mobiliteit

Prinsjesdageditie: Auto & Mobiliteit

Verhoging onbelaste reiskostenvergoeding Een werkgever mag in 2023 aan zijn werknemers een onbelaste reiskostenvergoeding van maximaal € 0,21 per zakelijke kilometer (inclusief woon-werkverkeer) toekennen. Deze maximale onbelaste vergoeding wordt per...

Prinsjesdageditie: Vastgoed

Prinsjesdageditie: Vastgoed

Beperking afschrijving gebouwen in IB Ondernemers, resultaatgenieters en rechtspersonen mogen gebouwen slechts tot een bepaalde waarde afschrijven; de zogeheten bodemwaarde. De hoogte van de bodemwaarde is op dit moment verschillend voor de IB en VPB en is bovendien...

Prinsjesdageditie: BTW & Accijnzen

Prinsjesdageditie: BTW & Accijnzen

Btw-tarief op agrarische goederen en diensten Bepaalde agrarische goederen zijn belast tegen het verlaagde btw-tarief, zoals bijvoorbeeld stro, zaden en pootgoed. Wegens het vervallen van de landbouwregeling stelt het kabinet voor om ook het algemene tarief toe te...

Prinsjesdageditie: Werkgever

Prinsjesdageditie: Werkgever

Vrije ruimte werkkostenregeling In 2023 bedraagt de vrije ruimte voor de werkkostenregeling 3% van de fiscale loonsom tot € 400.000. Over het deel van de fiscale loonsom dat hoger is dan € 400.000, bedraagt de vrije ruimte 1,18%. In de wet is abusievelijk...

Prinsjesdageditie: Bedrijfsopvolgingsfaciliteiten

Prinsjesdageditie: Bedrijfsopvolgingsfaciliteiten

BOR Als ondernemingsvermogen wordt overgedragen door schenking of vererving, kan dat tot heffing van schenk- of erfbelasting leiden. Om te voorkomen dat de continuïteit van een onderneming hierdoor in gevaar komt, kan er gebruik worden gemaakt van de...

Prinsjesdageditie: Ondernemingen

Prinsjesdageditie: Ondernemingen

Investeringsfaciliteiten Om energie-investeringen en investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen te stimuleren zijn er diverse investeringsfaciliteiten beschikbaar. De energie-investeringsaftrek (EIA), de milieu-investeringsaftrek en de willekeurige...

De arbeidsovereenkomst voor de duur van een project

De arbeidsovereenkomst voor de duur van een project

Een arbeidsovereenkomst kan - in plaats van een bepaalde duur - ook worden aangegaan voor de duur van een project. In dit soort arbeidsovereenkomsten is opgenomen dat de arbeidsovereenkomst eindigt als wordt voldaan aan een specifieke omstandigheid (de ontbindende...

Belgische Belastingdienst weigert inkomensverklaring te stempelen

Belgische Belastingdienst weigert inkomensverklaring te stempelen

We willen je graag informeren over de actuele problematiek rondom de inkomensverklaring voor kwalificerend buitenlands belastingplichtigen die in België wonen maar gedurende een deel van het jaar geen inwoner van België zijn geweest. De inkomensverklaring is een...

Laat je merk registreren door Consilio Tax & Law

Laat je merk registreren door Consilio Tax & Law

Wist je dat Consilio Tax & Law ook de merkregistraties van haar klanten verzorgt? Lees hieronder waarom het van groot belang is dat je je merknaam laat registreren bij een merkbureau. Een merknaam registreren doe je omdat je je merknaam goed wilt beschermen. De...