183 dagen regel grensarbeider

12 september 2017

bent u grensarbeider en woont u in België woont en werkt u in Nederland als werknemer? Dan bepaalt het belastingverdrag dat Nederland belasting mag heffen voor de dagen dat u in Nederland werkt. Echter als u geen Nederlandse werkgever heeft, èn er geen Nederlandse vaste inrichting is ten laste waarvan uw salaris komt, mag Nederland alleen over de hier gewerkte dagen belasting heffen als u hier meer dan 183 dagen verblijft. Volgens de Nederlandse Hoge Raad tellen daarvoor niet alleen de dagen mee dat u hier werkt, maar ook andere dagen waarop u fysiek in Nederland aanwezig bent ( privé dagen ). Er dient echter wel “enig verband” te zijn met de dagen waarop hier gewerkt wordt.

Meer weten? Neem dan contact met ons op.