31 januari 2024 deadline CBAM-rapportage!

22 januari 2024

Graag herinneren we je aan de aanstaande deadline van 31 januari 2024 voor het indienen van de CBAM-rapportage voor het vierde kwartaal van 2023.

Het CBAM (Europese Verordening) zorgt ervoor dat je aan de grens moet afrekenen over bepaalde goederen die CO2 uitstoten. Het doel van het CBAM is het risico van koolstoflekkage te voorkomen. Door ook de vermindering van emissies door exploitanten in derde landen te stimuleren, zal de wereldwijde koolstofemissie verminderen.

Vanaf 1 oktober 2023 geldt het CBAM voor specifieke goederen, zoals cement, elektriciteit, ijzer en staal, aluminium, kunstmest, waterstof en afgeleide producten, die worden aangeduid als CBAM-goederen (raadpleeg deze lijst voor details). Importeurs die na 1 oktober 2023 CBAM-goederen van buiten de EU importeren, dienen dit per kwartaal te rapporteren als de waarde per zending meer is dan €150,-. Zie ook onze eerdere blog over het CBAM via deze link.

Het rapporteren gebeurt digitaal via het CBAM Portal, waarvoor je een EORI-nummer en E-herkenning niveau 3 nodig zult hebben. Voor het opstellen van de rapportage is het essentieel om te onderzoeken of er CBAM-goederen zijn geïmporteerd en zo ja, in welke hoeveelheden. De benodigde informatie dient bij de leverancier opgevraagd te worden. Als er in een kwartaal geen CBAM-goederen zijn geïmporteerd, is er geen rapportageverplichting. Voor meer details over de inhoud van het rapport, bezoek de officiële informatiepagina.

Heb je vragen over het CBAM of de rapportageverplichtingen? Aarzel niet om contact met ons op te nemen.