15 oktober 2020

Naar aanleiding van de op 13 oktober aangekondigde strengere coronamaatregelen, die vooral impact hebben op de horeca, sturen wij u deze nieuwsbrief. Wij focussen ons in deze nieuwsbrief op de belangrijkste steunmaatregelen waarop ondernemers in de horecasector, maar ook in andere sectoren de komende tijd mogelijk aanspraak kunnen maken. Daarbij gaan wij in op de belangrijkste voorwaarden en de termijnen waarin de aanvragen kunnen worden gedaan.

Tegemoetkoming Vaste Lasten 2.0 (TVL 2.0)
Zoals in onze blog van 31 augustus 2020 beschreven, wordt de TVL met drie keer drie maanden verlengd tot en met juni 2021. De TVL dient daarbij voor iedere periode van drie maanden opnieuw te worden aangevraagd.

De eerste termijn ziet op de maanden oktober, november en december 2020. De voorwaarden voor deze periode zijn gelijk aan de voorwaarden voor TVL 1.0:

– Minimaal 30% omzetverlies ten opzichte van het vierde kwartaal 2019. Is uw onderneming in het vierde kwartaal van 2019 of later opgericht, dan gelden andere regels voor de bepaling van het omzetverlies. Wel moet uw bedrijf uiterlijk op 15 maart 2020 zijn ingeschreven in het handelsregister om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming;

– De onderneming valt onder het midden- en kleinbedrijf;

– De forfaitair bepaalde vaste lasten bedragen minimaal € 3.000 in de periode oktober tot en met december 2020;

– De onderneming heeft een SBI code die kwalificeert;

– De onderneming heeft minimaal één fysieke vestiging in Nederland op een ander adres dan het privéadres van de ondernemer, óf met een eigen opgang/toegang. Voor bepaalde sectoren geldt hierop een uitzondering.

De aanvraag voor de eerste periode van TVL 2.0 kan naar verwachting vanaf medio november worden gedaan, tot en met december 2020.

NOW 3.0
Ook de NOW wordt met drie tijdvakken van drie maanden verlengd tot en met juni 2021 en dient per tijdvak opnieuw te worden aangevraagd. Zie ook onze blog d.d. 31 augustus 2020.

Voor de eerste periode, de maanden oktober, november en december 2020, gelden de volgende (belangrijkste) voorwaarden:

– Omzetverlies van minimaal 20% ten opzichte van de gemiddelde omzet over drie maanden van 2019. Is de onderneming opgestart in 2019 of later, dan gelden andere regels voor de bepaling van het omzetverlies. De onderneming moet wel zijn opgericht vóór 1 maart 2020;

– De periode waarover het omzetverlies wordt berekend start op 1 oktober, 1 november of 1 december 2020;

– De tegemoetkoming in de loonkosten bedraagt maximaal 80% van de totale loonkosten. Het voorschot betreft 80% van het totaalbedrag aan tegemoetkoming waar de onderneming naar schatting recht op heeft;

– Bedrijfseconomisch ontslag heeft geen korting op de NOW meer tot gevolg;

De NOW 3.0 voor het tijdvak oktober tot en met december 2020 kan worden aangevraagd tussen 16 november en 13 december 2020.

Tozo 3.0
De Tozo is, evenals de NOW en de TVL, verlengd tot en met juni 2021. Ook hierover schreven wij reeds in onze blog van 31 augustus 2020. De Tozo loopt niet automatisch door en dient dus opnieuw te worden aangevraagd. Tozo 3.0 loopt tot en met maart 2021. Daarna dient nogmaals een aanvraag te worden gedaan voor Tozo 4.0, die loopt tot en met juni 2021.

De voorwaarden voor de inkomensondersteuning onder Tozo 3.0 zijn gelijk aan die van Tozo 2.0: 

– Het inkomen van de ondernemer en zijn/haar partner mag per maand niet meer bedragen dan € 1.500. Voor een ondernemer zonder partner ligt deze grens op € 1.050. De Tozo 3.0 geldt ook nu weer als een aanvulling op het inkomen tot het sociaal minimum;

– De ondernemer heeft een leeftijd tussen de 18 jaar en AOW-gerechtigde leeftijd;

– De onderneming is gevestigd in Nederland, of in een ander EU land, Zwitserland, Noorwegen,     Liechtenstein of IJsland;

– De ondernemer woont in Nederland;

– De onderneming is gestart en ingeschreven in het handelsregister vóór 17 maart 2020;

– De ondernemer voldoet aan het urencriterium;

– In het geval van een DGA, dient deze alleen of samen met de andere in de BV werkzame directeuren een belang van minimaal 50% te bezitten.

Voor de Tozo-lening voor bedrijfskapitaal geldt dat deze samen met de reeds verkregen Tozo-leningen onder Tozo 1.0 en 2.0 maximaal € 10.157 mag bedragen. Ook de voorwaarden voor deze lening zijn niet veranderd ten opzichte van die onder de eerdere Tozo-versies. AOW-gerechtigden kunnen deze lening ook verkrijgen, evenals in de EU, Zwitserland, Noorwegen, Liechtenstein of IJsland wonende ondernemers met een onderneming in Nederland.

Tozo 3.0 kan inmiddels bij de meeste gemeenten worden aangevraagd. Daarbij geldt dat tot en met november 2020 met terugwerkende kracht tot 1 oktober kan worden aangevraagd. Vanaf december kan alleen met terugwerkende kracht worden aangevraagd tot het begin van de maand van aanvraag.

Wij zijn druk bezig met het in kaart brengen van de situatie van de klanten waarvoor wij reeds eerder een aanvraag voor de bovenstaande steunmaatregelen hebben gedaan. Wij nemen binnenkort contact op met deze klanten om te overleggen wat de mogelijkheden zijn en van welke regeling(en) eventueel gebruik gemaakt kan worden.

Hebben wij nog niet eerder een aanvraag voor u gedaan, maar wilt u gebruikmaken van de bovenstaande regelingen? Neem dan tijdig contact met ons op!