Aandeelhouder: Let op met een verrekeningsbeding in huwelijkse voorwaarden!

12 juni 2021

Een echtscheiding levert vaak stress en emoties op. Je dient hierbij veel te regelen waarbij afspraken gemaakt moeten worden over de verdeling van de spullen, de woning en de omgang met de kinderen. Ben je aandeelhouder? Dan krijg je daarnaast mogelijk te maken met een verrekening over de waarde van de onderneming!

Indien echtgenoten een zogenaamde “koude uitsluiting” zijn overeengekomen wil dit zeggen dat geen sprake is van een huwelijksgoederengemeenschap. De aandelen van een onderneming vallen in dit geval niet in de gemeenschap en hoeven bij echtscheiding niet te worden verdeeld. De aandelen komen dan volledig toe aan de rechtmatige eigenaar.

In veel huwelijkse voorwaarden is echter een periodiek verrekeningsbeding opgenomen. Dit beding brengt met zich mee dat echtgenoten in beginsel dienen met elkaar af te rekenen alsof er een gemeenschap van goederen is. De waarde van de onderneming kan dan onderwerp zijn voor verrekening. Of dit het geval is, is afhankelijk van de formulering van de huwelijkse voorwaarden.

Op grond van het verrekeningsbeding dient afgerekend te worden over “overgespaarde inkomsten”. Dit zijn de inkomsten die overblijven na aftrek van de huishoudelijke kosten.

Bovenstaande kan betekenen dat een aandeelhouder- die het periodiek verrekeningsbeding niet heeft nageleefd – dient af te rekenen over de waarde van de onderneming. Tegenbewijs is mogelijk waarbij de aandeelhouder bijvoorbeeld aantoont dat de aandelen niet zijn verkregen met overgespaard inkomen of dat geen sprake is van opgepotte winsten. Van belang hierbij is dat de aandeelhouder in overwegende mate in staat moet kunnen zijn om te beslissen of de winsten worden uitgekeerd.

Veel ondernemers en aandeelhouders zijn zich nog steeds niet bewust van de consequenties van een opgenomen verrekeningsbeding in de huwelijkse voorwaarden. Laat je bij het opstellen van huwelijkse voorwaarden hierover dus goed informeren. Ook is het aan te raden “verouderde” huwelijkse voorwaarden te laten controleren en zo nodig aan te passen. Meer weten over dit onderwerp? Neem dan nu contact met ons op via ln.thcirtsaam-oilisnoc@xkirdneh.euqinad