Aangaan V.O.F. met B.V.

12 september 2017

Mede afhankelijk van de winst en de hoogte van een arbeidsbeloning kan het voordelig zijn om uw onderneming in een BV uit te oefenen. Het kan ook zijn dat de omstandigheden veranderen waardoor de keuze anders gemaakt zou worden. Als u in een BV zit, kunt u geruisloos terugkeren uit de BV, daarvoor bestaat een faciliteit. In de praktijk wordt ook wel geadviseerd dat de BV waarvan u de aandelen heeft dan een V.O.F. aangaat met u als privé persoon.

Discussiepunt is dan of de aandelen in de BV niet verplicht ondernemingsvermogen voor u vormen. Dat betekent dan dat de waardestijging van de aandelen in de BV tot uw ondernemingswinst behoort. Zou dat zo zijn, dan werkt deze structuur niet. Uit een arrest van HOF Arnhem-Leeuwarden en de reactie van de Staatssecretaris kan o.i. afgeleid worden dat als de BV naast het vennoot in de V.O.F. zijn ook beleggingsvermogen beheert, of andere activiteiten ontplooit, de aandelen in de BV geen verplicht ondernemingsvermogen zijn. Alleen als de BV louter vennoot in de V.O.F. is kan hierover nog twijfel bestaan.

Meer weten? Neem dan contact met ons op.