Aannemen vakantiekracht: Waar moet ik rekening mee houden?

22 juli 2022

Met het aanbreken van de zomer begint voor veel studenten de vakantieperiode. Veel studenten zullen op zoek gaan naar een vakantiebaan. Waaraan moet je als ondernemer denken wanneer je een student voor de vakantieperiode in dienst neemt? In deze blog zal ingegaan worden op de gevolgen die het aannemen van een vakantiekracht heeft.

Een vakantiekracht wordt gezien als een werknemer van de onderneming. Hierdoor heeft een vakantiekracht dezelfde rechten als een vaste werknemer. Wanneer je onderneming onder een cao valt gelden deze cao-voorwaarden ook voor de vakantiekracht.
Aan te raden is om het arbeidscontract op schrift te stellen. Wanneer bekend is voor welke periode de vakantiekracht werkzaam zal zijn is het aan te bevelen om een arbeidscontract voor bepaalde tijd op te stellen. Hierdoor sluit je een arbeidscontract af tot de datum die vooraf is afgesproken.
Het is belangrijk om te onthouden dat bij het opstellen van een arbeidscontract voor minder dan 6 maanden geen proeftijd in het arbeidscontract opgenomen kan worden. Verder heeft een vakantiekracht tot de leeftijd van 21 jaar recht op het minimumjeugdloon. Vanaf de leeftijd van 21 jaar is het wettelijk minimumloon van toepassing. Een vakantiekracht heeft ook recht op vakantiegeld van 8 procent en bouwt vakantiedagen op.
Vakantiekrachten tussen de 16 en 17 jaar mogen 9 uur per dag werkzaamheden uitvoeren tussen 6:00 uur en 23:00 uur. Voor vakantiekrachten die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt geldt dat zij vallen onder de regels van de Arbeidstijdenwet.

Deze blog is geschreven door Roan Cox, jurist bij Consilio Tax & Law. Heb je naar aanleiding van dit artikel nog vragen, neem dan gerust contact met mij op via ln.thcirtsaam-oilisnoc@ofni of via 043-7600163