Aanpassingen Wet werk en zekerheid

10 juni 2016

Seizoenswerk
De ketenbepaling i.v.m. seizoensarbeid is aangepast per 1 juli 2016. De geldende tussenpoos, op basis waarvan de keten wordt doorbroken, kan bij cao worden teruggebracht van 6 naar 3 maanden. Deze uitzondering geldt uitsluitend voor functies waarin:

  • de werkzaamheden als gevolg van klimatologische of natuurlijke omstandigheden seizoensgebonden zijn; en
  • deze werkzaamheden gedurende ten hoogste 9 maanden per jaar kunnen worden verricht.

Amateursport
Naar verwachting kan de amateursport vanaf 2017 – via een lidmaatschap van de werkgeversorganisatie – onder het toepassingsbereik van de cao Sportverenigingen vallen. Daarmee wordt de ketenbepaling verruimd naar 6 contracten in 4 jaar. Tot die tijd kunnen zij via een incorporatiebeding onderhavige cao van toepassing verklaren op de individuele arbeidsovereenkomsten.