Aanvragen Subsidieregeling Praktijkleren weer mogelijk!

19 juni 2023

Sinds kort is het portaal voor de aanvraag van de Subsidieregeling Praktijkleren weer opengesteld. Tot 15 september 17.00 uur kunnen aanvragen voor studiejaar 2022-2023 worden ingediend.

De regeling voorziet in een financiële tegemoetkoming voor de (loon)kosten gemaakt bij de begeleiding van een leerling, student, promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio). Met deze subsidie beoogt de overheid een betere voorbereiding op de arbeidsmarkt en beter opgeleid personeel te stimuleren.

Niet iedere leerweg, opleiding en/of onderwijsvorm komt in aanmerking voor de subsidie praktijkleren. Per onderwijscategorie gelden aparte voorwaarden. Voor een aantal richtingen is daarnaast een extra subsidie beschikbaar. Dit betreft mbo bbl-leerplekken voor de landbouw, horeca en recreatie. Valt de opleiding binnen de groep die in aanmerking komt voor de subsidie praktijkleren, dan moet daarnaast nog aan een aantal (administratieve) voorwaarden worden voldaan om recht te hebben op de subsidie.

Begeleid jij een leerling, student, promovendus of toio in leerjaar 2022-2023 en wil je weten of je in aanmerking komt voor de subsidie praktijkleren? Neem dan contact met ons op!