Aanvullende wetgeving: aanbod vaste arbeidsomvang bij oproepcontract

15 juli 2021

Sinds invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans in 2020 zijn werkgevers die werken met oproepcontracten verplicht om een aanbod tot vaste arbeidsomvang te doen na afloop van het eerste jaar. Deze regelgeving bleek echter niet duidelijk, waardoor deze regelgeving per 1 juli 2021 is verscherpt.

Op grond van de Wet Arbeidsmarkt in Balans dient een werkgever na afloop van een jaar een aanbod te doen aan zijn werknemer met een vaste arbeidsomvang. Indien bijvoorbeeld sprake is van een 0-uren contract dient na afloop van 12 maanden een contract aangeboden te worden dat gebaseerd is op het gemiddelde van die afgelopen 12 maanden. Dit betreft dus een vaste arbeidsomvang.

De wetgever had echter niets geregeld over de ingangsduur van deze vaste arbeidsomvang. Inmiddels heeft de wetgever hier duidelijkheid over verschaft en is vastgelegd dat de werknemer het aanbod van vaste arbeidsomvang dient te accepteren binnen een maand nadat het aanbod is gedaan. Accepteert de werknemer het aanbod tot vaste arbeidsomvang dan dient deze uiterlijk in te gaan op de eerste dag van de vijftiende maand van de arbeidsovereenkomst. Accepteert de werknemer het aanbod niet, dan mag opnieuw een oproepcontract worden aangeboden.

Vragen over deze nieuwe regelgeving? Of andere vragen op het gebied van arbeidsrecht? Neem gerust contact met ons op via danique.hendrikx@consilio-maastricht.nl.