Aflossing coronaschulden onder voorwaarden in 7 jaar mogelijk

19 september 2022


Onder voorwaarden wordt het voor een deel van de ondernemers met coronaschulden bij de belastingdienst mogelijk om de aflostermijn te verlengen met twee jaar naar zeven jaar. Deze mogelijkheid gaat er komen voor ondernemingen die in de kern financieel gezond zijn, die een coronaschuld van meer dan € 10.000 open hebben staan en waarbij sprake is van tijdelijke aflossingsproblemen. Om tegen te gaan dat ondernemingen gebruik maken van de verruimde aflostermijn terwijl zij dit niet nodig hebben of zonder corona ook reeds in financiële moeilijkheden zouden hebben verkeerd, worden voorwaarden aan de regeling verbonden. Ondernemingen die in de volgende situaties verkeren, komen daarom niet in aanmerking voor de regeling:

  • Ondernemingen met een schuld lager dan € 10.000;
  • Ondernemingen die coronaschulden hebben opgebouwd, maar er financieel niet slecht voorstaan;
  • Ondernemingen die coronaschulden hebben, maar de jaren vóór corona weinig tot geen winst hebben behaald.
Om gebruik te kunnen maken van de verlengde aflostermijn dient een verzoek te worden ingediend bij de belastingdienst. Uit dat verzoek moet duidelijk worden dat de aflostermijn van 5 jaar niet voldoende is, maar van 7 jaar wel. Heeft de onderneming een coronaschuld van € 50.000 of meer, dan dient het verzoek uitgebreider te worden onderbouwd. Hoe die onderbouwing er precies uit moet zien, is nog niet bekend. Een verzoek kan de gehele aflosperiode worden ingediend, zodat ondernemingen die in beginsel niet maar later alsnog met tijdelijke aflossingsproblemen te maken krijgen op dat moment meer ademruimte kunnen krijgen door de verlengde aflostermijn.
Verder wordt het voor ondernemingen mogelijk om eenmalig een betaalpauze van 3 maanden te verkrijgen en om per kwartaal af te lossen in plaats van maandelijks. Ook hiervoor dient een verzoek te worden ingediend waaruit de aflossingsproblemen blijken.
De start van de aflostermijn is ongewijzigd; per 1 oktober dit jaar wordt gestart met de afbetaling van de coronaschulden. Zie hierover ook onze vorige blog van 28 mei 2021
Deze blog is geschreven door Cyanne Bisschops, fiscalist bij Consilio Tax & Law. Denk je in aanmerking te komen voor de ruimere aflostermijn van zeven jaar, de betaalpauze en/of aflossing per kwartaal? Neem dan contact met ons op via ln.thcirtsaam-oilisnoc@ofni of via 043-7600163, zodat we samen de mogelijkheden kunnen bekijken.