Afspraken over thuiswerkdagen Nederland-België in verband met corona (opnieuw) verlengd

28 augustus 2020

Zoals wij reeds eerder hebben behandeld in onze blog heeft Nederland met Duitsland en België afspraken gemaakt over de toepassing van het Belastingverdrag in combinatie met thuiswerkdagen in corona-tijd. Deze afspraken met België zijn (opnieuw) verlengd tot en met december 2020. De afspraken met Duitsland blijven gelden, totdat Nederland of Duitsland deze opzegt.

De gemaakte afspraken houden kort gezegd in dat indien grensarbeiders in loondienst door de coronamaatregelen thuis moeten werken, de belastingplicht niet zal veranderen van de werkstaat naar de woonstaat. De grensarbeider moet dan wel zijn salaris doorbetaald krijgen. Grensarbeiders dienen een administratie bij te houden waaruit hun thuiswerkdagen blijken en bijvoorbeeld met een schriftelijke bevestiging van hun werkgever onderbouwen dat de thuiswerkdagen uitsluitend het gevolg waren van de coronacrisis. De belastingplichtige kan er ook voor kiezen de afspraken niet toe te passen, waardoor het heffingsrecht over de thuiswerkdagen wel verschuift naar het woonland.