Afspraken tussen Nederland en Duitsland met betrekking tot grensarbeiders wederom verlengd

31 maart 2021

De afspraken die Nederland en Duitsland eerder met elkaar hebben gemaakt inzake de toepassing van het Belastingverdrag tussen beide landen bij grensarbeiders is verlengd tot 1 juli 2021. Hetzelfde geldt voor de vrijstelling van bepaalde Duitse sociale zekerheidsuitkeringen.

De afspraken houden kort gezegd in, dat grensarbeiders die noodgedwongen thuiszitten dan wel thuis werken ervoor kunnen kiezen het belastingverdrag op zodanige wijze toe te passen, dat zij belast worden alsof geen verandering is opgetreden ten opzichte van de situatie vóór de coronacrisis. De thuiswerkdagen moeten dan wel een direct verband houden met de coronacrisis. Om een en ander te bewijzen, moet de grensarbeider een dagenkalender bijhouden waarin aangegeven wordt welke dagen als dergelijke thuiswerkdagen gelden. Daarnaast dient de werkgever een verklaring af te geven, inhoudende dat de thuiswerkdagen van de grensarbeider louter een gevolg zijn van de coronamaatregelen. Voor grenswerkers die voorheen ook al in het thuisland werkzaam waren, geldt de regel derhalve niet. Het is overigens niet verplicht om gebruik te maken van de regeling; de grensarbeider kan er ook voor kiezen om te worden belast op grond van de feitelijke thuiswerkdagen.

Heeft u vragen over het bovenstaande? Neem dan gerust contact met ons op, wij helpen u graag verder!