Aftrek Belgische RSVZ premies

10 oktober 2016

Bij de omrekening van Belgisch loon naar Nederlands loon zijn voor werknemers en directeuren/bestuurders de Belgische betaalde RSVZ premies ( voor een deel ) aftrekbaar. Voor directeuren/bestuurders die in België als zelfstandige worden aangemerkt is dat op basis van een goedkeuring. Aftrek als Negatief loon is mogelijk voor een deel van de op aanslag betaalde RSVZ premies, omdat deze naar aard en strekking vergelijkbaar zijn met de bij werknemers ingehouden RSZ premies. Volgens Hof Amsterdam geldt dat echter niet voor door een zelfstandig ondernemer in België betaalde RSVZ bijdragen, deze zijn niet aftrekbaar van zijn winst. Aftrek als uitgave voor inkomensvoorziening is niet mogelijk omdat geen sprake is van een (levens)verzekeringsovereenkomst.