Als werknemer meewerken aan een ontslag met wederzijds goedvinden? Voorkom problemen met je WW-aanvraag!

28 juli 2022

Een beëindigingsovereenkomst is een overeenkomst tussen werkgever en werknemer waarin het dienstverband met wederzijds goedvinden wordt beëindigd. Hierdoor hoeft geen gebruik gemaakt te worden van de ontslagprocedure bij de kantonrechter of het UWV. Het gevolg is dat de beëindiging van de dienstbetrekking veel sneller kan worden afgehandeld. Een bijkomend voordeel is dat partijen zelf kunnen onderhandelen over de voorwaarden van deze beëindiging hetgeen vaak een financieel betere positie oplevert dan de procedure bij de kantonrechter of het UWV. Veruit het grootste voordeel van de werknemer is dat hij zijn WW-rechten kan veiligstellen, mits deze beëindigingsovereenkomst op de juiste manier is opgesteld!

Belangrijk is dat duidelijk uit de overeenkomst dient voort te vloeien dat werknemer geen verwijt van de beëindiging kan worden gemaakt. Indien dit niet voldoende blijkt, kan het UWV oordelen dat je verwijtbaar werkloos bent en daardoor geen recht hebt op een WW-uitkering. Let hier dus altijd goed mee op!
Verder dient ook de juiste (fictieve) opzegtermijn in acht te worden genomen. Let hierbij niet enkel op de wettelijke opzegtermijn maar kijk goed naar wat hierover is opgenomen in je arbeidscontract of CAO. Hier kunnen namelijk afwijkende afspraken zijn opgenomen. Het niet in acht nemen van de juiste opzegtermijn kan tot vertraging bij de toekenning van je WW-uitkering leiden!
Let ook altijd goed op verworven aanspraken. We zien helaas vaak dat werkgevers hier geen (of te weinig) rekening mee houden waardoor je niet ontvangt dan waar je recht op hebt.

Ontslagvergoeding en de hoogte hiervan.

De hoogte van de ontslagvergoeding mag in de vaststellingsovereenkomst na overleg vastgesteld worden. Voor elk gewerkt jaar is de vergoeding gelijk aan een derde van het loon per maand. De transitievergoeding bedraagt maximaal €83.000 of een bedrag gelijk aan ten hoogste het loon over twaalf maanden indien dat loon hoger is dan dat bedrag.

Het tekenen van een vaststellingsovereenkomst tijdens ziekte.

Je werkgever heeft gedurende de eerste twee jaar van je ziekte de verplichting het loon door te betalen. Door het aangaan van een vaststellingsovereenkomst verbreek je deze verplichting. Door terug te vallen op het UWV pleeg je een benadeling van de uitkeringskas. Indien je niet tot ondertekening zou zijn overgegaan, had je werkgever loon dienen door te betalen. Je recht op een uitkering bij ziekte kan hierdoor vervallen. Teken dus nooit een beëindigingsovereenkomst bij ziekte voordat je dit door ons hebt laten controleren!

Juridische advies over de vaststellingsovereenkomst.

Een bijkomend voordeel van een ontslag met wederzijds goedvinden is dat door werkgevers vaak de mogelijkheid wordt geboden de vaststellingsovereenkomst te laten controleren door een juridisch specialist. In veel gevallen geeft werkgever zelfs een vergoeding voor de kosten van deze specialist (vaak tussen de EUR 500,- en EUR 1000,-). In de meeste gevallen hoef je voor de controle van deze beëindigingsovereenkomst dus zelf helemaal niks te betalen!
Heb jij als werknemer een vaststellingsovereenkomst ontvangen? Laat deze altijd door ons controleren en voorkom problemen achteraf! Een aangeboden beëindigingsvergoeding kan mooi lijken maar laat altijd controleren of deze correct is en of rekening is gehouden met alle verworven aanspraken! Een controle vooraf (vaak gratis) is beter dan achteraf op de blaren zitten doordat bijv. geen WW-uitkering wordt toegekend!
Nog vragen naar aanleiding van deze blog? Neem contact met ons op.