Belasting NederBelg; renteaftrek eigen woning Nederbelg

10 augustus 2016

De Hoge Raad heeft wederom een arrest gewezen over de renteaftrek voor een eigen woning van een in België wonende belastingplichtige. Deze had niet gekozen voor de regels voor binnenlandse belastingplicht maar wilde toch op basis van de zogenaamde Schumacker-doctrine de rente voor de eigen woning in aftrek brengen. Vaststond echter dat hij niet voldeed aan het 90% criterium, en dat hij in België “belastbare inkomsten van betekenis had verworven”. Zijn “Belgisch” inkomen bedroeg tenminste € 12.500. De Hoge Raad stond renteaftrek niet toe, ook al was de rente voor de eigen woning hoger dan de Belgische inkomsten. De per 1 januari 2015 ingevoerde regeling voor kwalificerende buitenlands belastingplichtigen brengt hier geen verandering in.