Belastingvrije schenking koopwoning (Jubelton) vanaf 2023 verlaagd, afschaffing vanaf 2024.

25 maart 2022

Nu is het nog mogelijk voor mensen tussen de 18 en 40 jaar om een belastingvrije schenking te krijgen van maximaal 106.671 euro voor de koop of verbouwing van de eigen woning of om de op de eigenwoning rustende bestaande hypotheek af te lossen, de bekende ‘jubelton’. Deze mogelijkheid zal per 1 januari 2023 flink worden ingeperkt.

Verlaging per 1 januari 2023

Het kabinet heeft op verzoek van de Tweede Kamer gekeken of het mogelijk was om de vrijstelling al per 2023 af te schaffen. Afschaffing voor het komende jaar bleek echter niet mogelijk te zijn. Het kabinet heeft daarom besloten de vrijstelling per 1 januari 2023 eerst flink te verlagen naar een bedrag van 27.231 euro. Naast deze vrijstelling bestond er al de mogelijkheid voor ouders om eenmalig een verhoogd bedrag van 27.231 euro belastingvrij te schenken dat vrij besteedbaar is voor het kind. De vrijstelling eigen woning wordt in 2023 dus naar ditzelfde bedrag verlaagd. Ouders hebben de optie om dit bedrag ofwel voor de eigen woning, ofwel voor vrije besteding te schenken. Het is onmogelijk om van beide opties gebruik te maken.

Afschaffing per 1 januari 2024

In het coalitieakkoord is er afgesproken dat de vrijstelling per 1 januari 2024 helemaal zal worden afgeschaft. Vanaf dat moment zal er alleen nog de mogelijkheid bestaan voor ouders om eenmalig een verhoogd bedrag van 27.231 euro belastingvrij te schenken dat vrij besteedbaar is voor het kind. De afschaffing van de vrijstelling is volgens het kabinet een belangrijke stap die bijdraagt aan een eerlijker speelveld onder starters.
Doordat de schenkingsvrijstelling eigen woning op korte termijn zal verdwijnen, kan er een flink bedrag aan schenkbelasting bespaard worden indien er dit jaar nog een schenking voor de eigen woning wordt gedaan.

Heb je vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem gerust contact met ons op.