Belgische Belastingdienst weigert inkomensverklaring te stempelen

7 augustus 2023

We willen je graag informeren over de actuele problematiek rondom de inkomensverklaring voor kwalificerend buitenlands belastingplichtigen die in België wonen maar gedurende een deel van het jaar geen inwoner van België zijn geweest.

De inkomensverklaring is een cruciaal document voor degenen die aangifte doen als kwalificerend buitenlands belastingplichtige. Als kwalificerend buitenlands belastingplichtige, kun je, wanneer je in het buitenland woont, in Nederland profiteren van voordelen zoals hypotheekrenteaftrek en het belastingdeel van de heffingskortingen. Als je in België woont kom je in aanmerking voor het zijn van een kwalificerend buitenlands belastingplichtige als 90% van je wereldinkomen in Nederland wordt belast. Ook dien je een ondertekende en door de Belgische Belastingdienst gestempelde inkomensverklaring te kunnen overhandigen aan de Nederlandse Belastingdienst.

Sinds mei van dit jaar heeft de Belgische belastingdienst echter nieuw beleid ingevoerd met betrekking tot het stempelen van de inkomensverklaring. Als je niet gedurende het gehele jaar in België hebt gewoond, zal de Belgische belastingdienst de inkomensverklaring niet meer stempelen. Een dergelijk scenario kan zich voordoen, bijvoorbeeld als je in 2022 naar België emigreert. Dit kan leiden tot complicaties bij het voldoen aan de eerder genoemde voorwaarden. Als gevolg hiervan kan er bij de definitieve aanslag inkomstenbelasting afgeweken worden van de oorspronkelijk ingediende aangifte.

In reactie op dit vraagstuk hebben we contact gehad met Team Grensoverschrijdend Werken en Ondernemen (GWO). Hieruit blijkt dat onder andere de Belgische aanslag voor het betreffende jaar nodig is om deze situatie op te lossen.

Wil je er zeker van zijn dat je geen voordelen misloopt en dat je voldoet aan de geldende regelgeving? Heb je na het lezen van deze blog nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op, zodat we je verder kunnen helpen.