Ben ik als werkgever verplicht om aangevraagd verlof goed te keuren?

31 oktober 2022

Een werkgever is op grond van Nederlandse wetgeving verplicht om zijn werknemers de gelegenheid te geven verlof (opgebouwde vakantieuren) op te nemen. Dit is uitdrukkelijk bepaald in artikel 7:638 van het Burgerlijk Wetboek.

In de meeste gevallen zijn de wensen van de werknemer bepalend voor het aangeven van de verlofdata. De werknemer zal aangeven op welke dagen hij zijn verlof wenst op te nemen. De werkgever mag de aangevraagde data niet zomaar weigeren en dient binnen twee weken na aanvraag van het verlof aan te geven of deze het verlof goedkeurt of afkeurt. Blijft een reactie binnen een termijn van twee weken uit, dan wordt geacht dat het verlof is goedgekeurd.

Een werkgever kan het verlof enkel weigeren op grond van zwaarwegende bedrijfsbelangen. Hierbij kun je denken aan afwezigheid van vervangers, reeds ingediend verlof van andere collega’s of extreme drukte in de periode van de verlofaanvraag.

Een eenmaal door de werkgever goedgekeurd verlof kan op grond van bijzondere omstandigheden worden ingetrokken. Als werkgever ben je dan wel verplicht de onkosten die als gevolg hiervan ontstaan aan de werknemer te vergoeden.

Deze blog is geschreven door Danique Hendrikx, juriste bij Consilio Tax & Law. Heb je vragen over verlofaanvragen? Neem contact met ons op via ln.thcirtsaam-oilisnoc@xkirdneh.euqinad of via 043-7600163, zodat we samen de mogelijkheden kunnen bekijken.