Bijzonder uitstel van betaling in verband met corona met 2 maanden verlengd

31 januari 2022
Het bijzonder uitstel van betaling in verband met corona wordt verlengd tot en met 31 maart 2022. Dat laat de staatssecretaris van Financiën weten in een brief aan de Tweede Kamer. Daarmee loopt de duur van het uitstel weer gelijk met de duur van de overige coronasteunmaatregelen.
Ondernemers die door de coronamaatregelen in betalingsmoeilijkheden verkeren, kunnen met de verlenging van de uitstelregeling alsnog bijzonder uitstel van betaling aanvragen voor onder andere de openstaande aanslagen inkomstenbelasting, Zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting, loonheffingen en omzetbelasting. Het uitstel geldt daarbij voor schulden waarvan de uiterste betaaldatum vóór 1 april 2022 ligt (dit was 1 februari 2022; zie ook onze blog van 29 november 2021).
Ondernemers die reeds eerder bijzonder uitstel van betaling hebben aangevraagd en die nog openstaande belastingschulden hebben die onder dit uitstel vielen, hoeven geen actie te ondernemen. Ondernemers die wel al eerder bijzonder uitstel hadden aangevraagd, maar tevens alle daaronder vallende openstaande belastingschulden reeds hebben betaald, dienen opnieuw bijzonder uitstel aan te vragen voor de nieuw ontstane belastingschulden.
De datum waarop de eerste termijn voor de terugbetaling start, blijft voorlopig 1 oktober 2022; vanaf die datum dienen ondernemers de opgebouwde belastingschuld onder het bijzonder uitstel terug te gaan betalen in 60 gelijke maandelijkse termijnen.
Heb je nog geen bijzonder uitstel in verband met corona aangevraagd, terwijl uitstel van betaling wel wenselijk is, of heb je reeds alle onder het eerder aangevraagde bijzonder uitstel vallende schulden voldaan, maar wens je opnieuw uitstel van betaling te krijgen voor uw openstaande belastingschulden, neem dan contact met ons op!