Bijzonder uitstel verlengd tot 1 oktober 2021

23 juni 2021

Sinds medio maart vorig jaar kunnen bedrijven makkelijker belastinguitstel aanvragen wegens de economische gevolgen van de coronamaatregelen (hierna: bijzonder uitstel). In de vorige blog besteedden wij reeds aandacht aan het bijzonder uitstel. De regeling zou eigenlijk per 1 juli aflopen, maar de Tweede Kamer wil bedrijven nog langer de tijd geven. In de Tweede Kamer is onlangs unaniem een motie aangenomen om aanvraag van het bijzonder uitstel alsnog te verlengen tot 1 oktober 2021. De minister van Financiën had deze motie afgeraden omdat hij verwacht dat de economie zich snel zal herstellen en bedrijven weer aan hun betalingsverplichtingen zouden kunnen voldoen. Volgens de indieners van de motie zullen echter nog niet alle ondernemers per 1 juli 2021 volledig of gedeeltelijk omzet draaien en zal het ontbreken van het bijzonder uitstel hun liquiditeitspositie daarom ernstig in gevaar brengen. Het kabinet bleek gevoelig voor dit argument: Op 22 juni 2021 is besloten om de motie toch uit te voeren.
Ondernemers hoeven pas vanaf 1 oktober aan hun nieuwe betalingsverplichtingen te voldoen. Hiermee zullen aanslagen die opgelegd worden in de periode van 1 juli 2021 tot 1 oktober 2021 nog meelopen in het uitstel, mits reeds om verlenging van het bijzonder uitstel is verzocht. Zoals genoemd in de vorige blog begint de terugbetaalperiode nog steeds vanaf 1 oktober 2022 en krijgen ondernemers vijf jaar de tijd om de belastingschuld af te lossen. Er wordt dan gedurende 60 maanden een vast bedrag terugbetaald aan de belastingdienst.
Heeft u vragen met betrekking tot het bijzonder uitstel? Neem dan gerust contact met ons op!