Compensatieregeling grensarbeiders/nederbelgen?

17 oktober 2017

Nederbelg of grensarbeider? Werkt u in België en woont u in Nederland, dan betaalt u over de inkomsten uit België belasting in België. Meestal bent u dan ook in België sociaal verzekerd en betaalt u in Nederland geen premies volksverzekeringen. Aftrekposten zoals bijvoorbeeld de hypotheekrente over uw woning in Nederland en persoonsgebonden aftrek leiden niet tot een teruggaaf van inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen in Nederland. Als u in België slechts een gedeeltelijke teruggaaf van belasting hiervoor ontvangt, dan betaalt u meer belasting dan in de situatie dat u in Nederland werkzaam zou zijn. Hiervoor is er in het belastingverdrag tussen België en Nederland de algemene compensatieregeling opgenomen.

Als u uw belastingaangifte door ons laat verzorgen dan berekenen wij de compensatie voor u.