Consilio Bites & Business steunt goed doel Stichting YouThure en Lubosch Land Ransdaal

Op vrijdag 10 november 2023 vond de laatste editie van Consilio Bites & Business van dit jaar plaats. Gastspreker,  Loes van der Pluijm, gaf een pitch over stichting Youthure. Stichting Youthure heeft als doel jeugdwerkloosheid terug te dringen om zo problemen zoals migratie/ verstedelijking en criminaliteit bij de bron aan te pakken. Stichting Youthure gelooft dat door jongeren vaardigheden te leren en hen te helpen een bedrijf op te zetten, zij veerkrachtiger worden. Dit verbetert hun leefomstandigheden en stimuleert locale economiën/markten. Momenteel concentreert Stichting Youthure zich op projecten in Kenia en Malawi. In de toekomst streven ze ernaar de projecten ook naar andere landen uit te breiden.

Aansluitend werd een rondleiding voorzien op Lubosch Land,
 een natuurinclusief agrarisch familiebedrijf opgericht door de familie Nieboer in 2021. Lubosch Land focust op diverse manieren van natuurinclusief boeren waarbij actief wordt bijgedragen aan verduurzaming van de voedselketen. Sinds 2021 houdt Lubosch Land zich bezig met diverse activiteiten van een natuurinclusieve gemengde onderneming, waaronder de aanplant van een voedselbos, runnen van een tuinderij en het verwelkom van gasten in onze boerderijwinkel. 

De dames van Consilio Bites & Business droegen in elk geval hun steentje bij en hebben meegeholpen met de aanplant van nieuwe bomen.