Corona afspraken sociale zekerheid voor thuiswerkende grensarbeiders verlengd.

30 november 2022

De coronaregeling inzake de sociale zekerheid voor thuiswerkende grenswerkers is opnieuw verlengd, tot 1 juli 2023. Dat heeft de Administratieve Commissie onlangs besloten in het belang van het vinden van een structurele oplossing op Europees niveau betreffende de gevolgen voor de sociale zekerheidspositie van grenswerkers. De gemaakte afspraken houden kort gezegd in dat thuiswerken voor grenswerkers niet leidt tot een verschuiving van de sociale zekerheidsplicht naar het woonland. Normaal gesproken zou, wanneer iemand 25% of meer van zijn arbeidstijd in zijn woonland werkt, de sociale zekerheidsplicht in dit woonland komen te liggen. Door de corona-afspraken, die in eerste instantie zouden lopen tot 1 juli 2022, maar nu twee maal zijn verlengd (zie ook onze blog van 21 juni ), kan een grensarbeider thuis blijven werken zonder dat dit gevolgen heeft voor de sociale zekerheid.

Het besluit van de Administratieve Commissie brengt geen verplichtingen mee voor de EU- en EER-lidstaten en Zwitserland, maar de verwachting is dat deze (lid)staten het besluit, net als bij de vorige verlenging, zullen volgen. De SVB heeft dit voor Nederland al bevestigd (zie ook het bericht op hun site), de Belgische RSZ en Duitse DVKA hebben aangegeven dat wel in een apart verzoek dient te worden geopteerd voor deze regeling. Hoe dit precies vormgegeven wordt, is nog niet bekend.

Let op: deze afspraken gelden alleen in het kader van sociale zekerheid; de uitzonderingsregels in verband met corona voor belastingen zijn reeds per 1 juli 2022 beëindigd.

Deze blog is geschreven door fiscaliste Cyanne Bisschops. Vragen over deze blog? Neem contact met Cyanne op via ln.thcirtsaam-oilisnoc@spohcssib.ennayc