Corona-maatregelen voor grensarbeiders: afspraken tussen Nederland en België met betrekking tot thuiswerken

7 mei 2020

Er zijn afspraken gemaakt tussen Nederland en België met betrekking tot grensarbeiders die als gevolg van coronamaatregelen moeten thuiswerken.

In navolging van de afspraken tussen Nederland en Duitsland, waar wij u reeds eerder over berichtten, zijn nu ook afspraken gemaakt met België over de toepassing van het belastingverdrag bij thuiswerken in verband met de coronamaatregelen.
Als grensarbeiders in loondienst door de coronamaatregelen thuis moeten werken, zal de belastingplicht niet verschuiven van de werkstaat naar de woonstaat, mits de grensarbeider zijn salaris krijgt doorbetaald. Grensarbeiders moeten een administratie bijhouden van hun thuiswerkdagen en met een schriftelijke bevestiging van hun werkgever kunnen onderbouwen dat de thuiswerkdagen uitsluitend het gevolg waren van de coronamaatregelen. De goedkeuring geldt dus niet voor grensarbeiders die vóór de coronamaatregelen reeds een of meer dagen thuis werkten.

Deze afspraken gelden (met terugwerkende kracht) vanaf 11 maart tot en met 31 mei. Met Duitsland worden ze daarna automatisch met een maand verlengd, totdat Nederland of Duitsland deze opzegt. Met België is afgesproken dat verlenging expliciet moet worden overeengekomen.

Er mag echter ook voor worden gekozen deze toepassing van het verdrag niet toe te passen, waardoor het heffingsrecht naar de woonstaat verschuift.

Overigens is deze regeling niet nodig voor de grensarbeider in loondienst die thuis zit vanwege coronamaatregelen zonder te werken en zijn loon krijgt doorbetaald. In dat geval wijzigt al volgens de normale werking van de belastingverdragen met België en Duitsland de verhouding van dagen gewerkt in de werkstaat tot het totaal aantal dagen gewerkt niet.

Verder is de afspraak met België gemaakt dat, indien een in Nederland wonende grensarbeider een tijdelijke werkloosheidsuitkering uit België ontvangt met behoud van dienstbetrekking, deze uitkering is belast in het land waar het salaris voorheen ook was belast.