Corona-thuiswerkregeling NL-BEL verlengd tot en met 31 augustus en vereiste bewijsstukken bekend

2 juli 2020

België en Nederland sloten al eerder een akkoord over thuiswerken in verband met corona en dit akkoord is verlengd, waardoor de regeling doorloopt tot en met 31 augustus 2020.

Afgesproken is dat thuiswerkdagen belast mogen worden in het land waar gewerkt zou zijn als men niet gedwongen thuis had moeten werken. Dus het reguliere arbeidspatroon wordt fictief doorgetrokken naar de periode van verplicht thuiswerken.

De grensarbeider mag kiezen of hij van deze regeling gebruikmaakt. De grensarbeider dient in het kader van de belastingaangifte in België en Nederland de volgende bewijsstukken te kunnen aanleveren aan de fiscale administraties:

 een attest van de werkgever met vermelding van het aantal thuiswerkdagen die enkel en alleen gelinkt zijn aan de maatregelen die werden genomen ter bestrijding van COVID-19

 het bewijs van de daadwerkelijke belasting op de bezoldigingen voor thuiswerkdagen in de staat waar de activiteit zou zijn uitgeoefend zonder maatregelen ter bestrijding van COVID-19

Het attest dient de hiernavolgende gegevens te bevatten:

  • alle noodzakelijke gegevens van de werknemer (naam, voornaam, adres, geboortedatum, rijksregisternummer en/of Burgerservicenummer)
  • de aard van de functie uitgeoefend door de werknemer
  • een overzicht van het aantal thuiswerkdagen enkel en alleen omwille van de maatregelen ter 
    bestrijding van COVID-19
  • het overzicht van het aantal thuiswerkdagen als vastgelegd in de arbeidsovereenkomst
  • het overzicht van eventuele ziektedagen, verlof- en/of recuperatiedagen
  • een verklaring op erewoord dat het attest waar en oprecht is
  • de datum en handtekening van de werkgever, alsook de medeondertekening van de werknemer

Lees ook deze blog.