De arbeidsovereenkomst voor de duur van een project

9 augustus 2023

Een arbeidsovereenkomst kan – in plaats van een bepaalde duur – ook worden aangegaan voor de duur van een project. In dit soort arbeidsovereenkomsten is opgenomen dat de arbeidsovereenkomst eindigt als wordt voldaan aan een specifieke omstandigheid (de ontbindende voorwaarde).  Denk hierbij bijvoorbeeld dat als ontbindende voorwaarde wordt opgenomen dat het project stopt bij de productie van 100 machines. Helaas blijkt dat veel projectovereenkomsten niet rechtsgeldig zijn. Het is dan ook belangrijk om voor het afsluiten van een dergelijke overeenkomst je goed te laten informeren.

Nederland kent een gesloten ontslagstelsel. Dat wil zeggen dat enkel bij in de wet genoemde omstandigheden sprake kan zijn van een opzegging van de arbeidsovereenkomst door werkgever. Zo is opzegging door werkgever enkel mogelijk bij een verkregen toestemming van het UWV of eindigt een arbeidsovereenkomst door een door de rechter uitgesproken ontbinding van de arbeidsovereenkomst.  Verder is het ook mogelijk dat op grond van wederzijds goedvinden een einde wordt gemaakt aan de arbeidsovereenkomst.

Het overeenkomen van een arbeidsovereenkomst met een ontbindende voorwaarden kan strijdigheid opleveren met dit gesloten rechtsstelsel. Daarom zijn aan dit soort arbeidscontracten strikte voorwaarden verbonden.

In elk geval dient voldoende duidelijk te worden bepaald om welk soort project/ werkzaamheden het gaat, wanneer de arbeidsovereenkomst eindigt en van welke factoren dit afhankelijk is. Het einde van een project dient objectief bepaalbaar te zijn, wat wil zeggen dat beëindiging van de arbeidsovereenkomst niet afhankelijk mag zijn van de wil van werkgever. Zo kan bijvoorbeeld een arbeidsovereenkomst welke is gesloten voor de duur van een seizoen, waarbij werkgever zelf kan beslissen welke opdrachten hij aanneemt, voor discussie zorgen omdat de werkgever zelf het einde van het seizoen kan beïnvloeden. Het risico hiervan is dat  sprake kan zijn van een niet-rechtsgeldig beding en daarmee sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, met alle risico’s van dien. Overigens zijn bij een arbeidsovereenkomst voor de duur van een project ook de “normale” arbeidsrechtelijke regels van toepassing.

Vragen over dit onderwerp? Andere arbeidsrechtelijke vragen? Neem gerust contact met ons op via danique.hendrikx@consilio-maastricht.nl