Deadline Meldplicht UBD 1 februari 2024!

18 januari 2024

In onze blog van 7 december 2021 hebben wij de vanaf 1 januari 2022 geldende renseigneringsverplichting, ook wel bekend als melding Uitbetaalde Bedragen aan Derden (UBD), aangekaart. Deze melding UBD vervangt (deels) het IB-47 formulier.

De melding UBD geldt voor degenen die aan dienstverleners of arbeidskrachten die niet bij hen in dienst zijn en geen ondernemer zijn, betalingen doet voor verrichte werkzaamheden of diensten. Het gaat dus om betalingen die niet via de payroll verlopen en waar geen BTW factuur voor is uitgereikt. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen uitbetalers die inhoudingsplichtig zijn voor de loonbelasting (en collectieve beheersorganisaties, cbo’s) en niet-inhoudingsplichtige uitbetalers. Of de betalingen aan derden moeten worden doorgegeven aan de belastingdienst, is afhankelijk van de vraag onder welke categorie de uitbetaler valt. Gaat het om een niet-inhoudingsplichtige uitbetaler, dan hoeft alleen een melding te worden gedaan als daarvoor een uitnodiging door de belastingdienst wordt ontvangen. Gaat het om een voor de loonbelasting inhoudingsplichtige uitbetaler (of cbo), dan krijgt de uitbetaler geen uitnodiging en moet deze uit eigen beweging een melding doen.

De volgende gegevens moeten worden opgegeven bij de melding:

 • Het bedrag dat aan de derde is uitbetaald (per betaling apart);
 • De datum waarop het bedrag is uitbetaald;
 • De gegevens van de persoon aan wie is uitbetaald:
  • Naam
  • Adres
  • Geboortedatum
  • BSN

Let op: het melden van de in 2023 uitbetaalde bedragen aan derden dient te gebeuren vóór 1 februari aanstaande.

De melding kan worden gedaan via het daartoe ingerichte online gegevensportaal van de belastingdienst, of via Digipoort. Wij verwijzen naar de informatie op de site van de belastingdienst.

Vragen over de meldplicht UBD? Neem contact met ons op!