Deadline UBO-registratie nadert!

8 oktober 2021
Ondernemingen met een bepaalde rechtsvorm zijn wettelijk verplicht zich voor
27 maart 2022 in te schrijven in het UBO-register. Dit geldt voor ondernemingen die voor 27 september 2020 van start zijn gegaan.


Waarom een UBO-register?

Het UBO-register is opgesteld om criminaliteit en witwaspraktijken tegen te gaan. UBO staat voor ‘Ultimate Beneficial Owners’.Dit kan iedereen met zeggenschap binnen een juridische entiteit zijn. Van eigenaar tot aandeelhouders.

Wie is UBO?
Wie de UBO’s zijn bepaal je als organisatie zelf; vaak wordt gekeken naar aandeelhouderschap, economisch belang, stemrecht en feitelijke zeggenschap.

Welke entiteiten moeten zich inschrijven?
Inschrijven in het UBO-register is verplicht als je een onderneming hebt met een van de volgende rechtsvormen:

 • Stichtingen en verenigingen: met volledige en beperkte rechtsbevoegdheid, maar met onderneming
 • Onderlinge waarborgmaatschappijen en coöperaties
 • Niet-beursgenoteerde besloten en naamloze vennootschappen
 • Personenvennootschappen
 • Rederijen
 • Europese naamloze en coöperatieve vennootschappen (SE en SCE)
 • Europese economische samenwerkingsverbanden die volgens hun statuten hun zetel in Nederland hebben (EESV)

Wie kan welke gegevens opvragen in het register?
Naast je volledige naam, geboortedatum, BSN, plaats en adresgegevens, wordt ook de aard van het door de UBO gehouden belang en omvang beschreven in het register. Bepaalde overheidsdiensten, zoals de douane en de Belastingdienst hebben volledige toegang tot het register. Andere organisaties kunnen voor €2,50 alleen de volgende gegevens opvragen:

 • Volledige naam
 • Geboortemaand en -jaar
 • Nationaliteit
 • Land
 • Aard van het UBO belang

Inschrijven in het UBO-register
Het UBO-register is er sinds 27 september 2020. Als je jouw onderneming na die datum hebt ingeschreven bij de KvK hoef je niets te doen en wordt het automatisch voor je geregeld. Is dat niet het geval, dan ben je wettelijk verplicht om je vóór 27 maart 2022 in te schrijven in het register. Doe je dat niet? Dan krijg je een boete. Wij kunnen de inschrijving voor je regelen vanaf €125,-.

Laat de UBO’s van je organisatie binnenkort inschrijven, dan is het maar geregeld.
Neem contact met ons op zodat we je kunnen helpen.