Drugsgebruik werknemer in privétijd reden voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst?

29 januari 2021
In één van onze zaken die is voorgelegd aan de rechtbank Amsterdam kwam de vraag aan de orde of het gebruik van drugs door een werknemer op een vrije dag – en derhalve buiten werktijd – een reden kon opleveren voor een ontbinding van de arbeidsovereenkomst.
De 48-jarige werknemer die werkte voor een Amsterdams vervoersbedrijf had op zaterdagavond – zijn vrije dag – een joint gerookt. Op zondagmiddag omstreeks 12.00 uur heeft deze werknemer vervolgens een ongeval veroorzaakt – tijdens werktijd – waarbij een oudere dame op een fiets ten val is geraakt. Ter observatie is de vrouw vervolgens meegenomen naar het ziekenhuis waar is gebleken dat alles met de vrouw in orde was maar dat ze vooral erg geschrokken was.
De werknemer die het ongeval heeft veroorzaakt is – vanwege een standaardprocedure – onderworpen aan een blaastest. Deze was negatief. Daarnaast is hij tevens onderworpen aan een speekseltest die een positief resultaat liet zien. De werknemer is meegenomen naar het politiebureau voor verhoor en daar is een bloedtest afgenomen. Ook deze bloedtest bleek later positief. Dit was voor zijn werknemer voldoende grond om de ontbinding van de arbeidsovereenkomst in te roepen en te stoppen met het betalen van zijn loon. Volgens de werkgever had de werknemer dusdanig ernstig verwijtbaar gehandeld of nagelaten zodat van werkgever niet langer zou kunnen worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. De werknemer was het hier niet mee eens en voerde verweer bij de kantonrechter. De werknemer gaf hierbij aan dat hij niet wist dat het roken van een jointje tot positieve bloedwaardes de dag erna zou kunnen leiden. Werkgever gaf op haar beurt aan dat dit risico voor rekening van werknemer diende te blijven en dat het beleid – dat drugsgebruik tot een ontslag kon leiden – bekend zou zijn bij werknemer. Werknemer gaf aan dat hij van dit beleid niet op de hoogte was en gaf aan dat een ontbinding van de arbeidsovereenkomst een te zware sanctie was. 
Na beide partijen te hebben gehoord heeft de rechter aangegeven dat een door de werkgever gehanteerd beleid zeer belangrijk is maar dat dit beleid wel bekend dient te zijn bij haar werknemers. De rechter twijfelde hierover omdat werkgever niet kon aantonen dat een personeelsreglement zou zijn verstrekt bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst in 2009 of dat het beleid op andere wijze aan haar werknemers bekend zou zijn gemaakt. Ook stond in het reglement aangegeven dat een gebruik van drugs zou kunnen leiden tot een ontslag of ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Werkgever had echter niet vermeld in welke gevallen daar sprake van zou zijn. Verder had deze werknemer, in de 11 jaar dat hij werkzaam was bij werkgever, nog nooit een slecht functioneringsgesprek gehad en was hij nooit eerder door werkgever op ‘fouten” gewezen. 
Hoewel partijen alsnog bij de Rechtbank tot een minnelijke schikking zijn gekomen, laat deze zaak goed zien dat het hebben van een personeelsbeleid van grote waarde voor werkgever kan zijn. Bij gebruik van een personeelsreglement dient ervoor gewaakt te worden dat dit ook aan werknemers is verstrekt. Ook de precieze bewoordingen van dit reglement zijn van belang. Een goed geformuleerd personeelsbeleid zorgt ervoor dat discussies achteraf kunnen worden voorkomen.
Heeft u als ondernemer vragen over de mogelijkheden van een ontslag van uw werknemer of over personeelsreglementen? Bent u werknemer en heeft u een vaststellingsovereenkomst ontvangen en zou u hier graag advies over willen? Heeft u andere vragen op het gebied van het arbeidsrecht? Neem dan nu contact met ons op via ln.thcirtsaam-oilisnoc@xkirdneh.euqinad