Duidelijkheid over het aanvragen betalingsuitstel Belastingdienst ter beperking administratieve lasten coronacrisis

6 april 2020

Het aanvragen van bijzonder uitstel van betaling in verband met de coronacrisis wordt versoepeld. Hierdoor worden de administratieve lasten voor ondernemers, intermediairs en de Belastingdienst zoveel mogelijk beperkt. Dit geldt ook voor het deblokkeren van een g-rekening

Uitstel van betaling tot 19 juni 2020
Wanneer voor een ondernemer bijzonder uitstel van betaling wordt aangevraagd, worden alle invorderingsmaatregelen voor alle belastingschulden tot 19 juni 2020 stopgezet. Dit betekent dat de ondernemer meteen uitstel van betaling krijgt. Belangrijk hierbij is wel dat er een belastingaanslag moet liggen wanneer voor de ondernemer uitstel van betaling wordt aangevraagd. Wanneer geen belastingaanslag is opgelegd, kan er geen uitstel van betaling worden verleend en moet op een later tijdstip wederom uitstel van betaling worden aangevraagd.

Het verleende uitstel geldt dus ook voor de (nieuwe) aanslagen die in de tussentijd worden opgelegd. Hierbij blijft de termijn van uitstel van de aanslag waarvoor oorspronkelijk bijzonder uitstel van betaling is aangevraagd leidend. Er geldt dus niet voor elke nieuwe aanslag apart een nieuwe termijn van 3 maanden. Zoals het er nu uitziet mag zodra uitstel van betaling is verleend de betaling van deze aanslagen tot uiterlijk 19 juni 2020 worden uitgesteld.
Mogelijk beslist de overheid volgende maand dat de uiterste termijn van 19 juni 2020 wordt opgeschort. Indien dat niet zou gebeuren heeft de hiervoor genoemde uiterste datum tot gevolg dat voor een aanslag met een uiterste betaaldatum na 19 maart 2020 feitelijk gezien korter dan 3 maanden uitstel wordt verleend.

Het bijzondere uitstel voor 3 maanden is zowel digitaal als schriftelijk mogelijk. Dit geldt voor ondernemers én voor rechtspersonen.
Intermediairs zijn, bij ontbreken DigiD-gegevens van de cliënt, gewezen op de schriftelijke weg. Het verzoek om uitstel van betaling dient verstuurd te worden naar: Postbus 100, 6400 AC Heerlen.