Economische Samenwerking Zuid-Limburg (ESZL) start Kickstartfonds ter ondersteuning van ondernemers uit Zuid-Limburg

7 mei 2020

Het ESZL start het Kickstartfonds als ondersteuning voor ondernemers in Zuid-Limburg om meer omzet te genereren. Door verschillende ondernemers(sectoren) wordt al een tijdje gezocht naar slimme mogelijkheden om weer te kunnen opstarten. Met de in de persconferentie van gisteren aangekondigde versoepelingen, wordt het vinden van manieren om verantwoord te kunnen ondernemen in het licht van het coronavirus steeds meer van belang. De Economische Samenwerking Zuid-Limburg (ESZL) heeft daarom het Kickstartfonds opgezet, dat samenwerkende ondernemers uit de regio Zuid-Limburg een steuntje in de rug biedt bij het verzilveren van kansen om meer omzet te genereren.

Ondernemers komen in aanmerking als zij samenwerken aan een concreet project om zich aan te passen aan de veranderende economie en samenleving en/of inspelen op kansen die zich voordoen ten gevolge van de coronacrisis. Dit project moet zich in de laatste fase van (door)ontwikkeling bevinden en/of op het punt van uitvoering staan. Verder geldt dat geen aanvraag kan worden gedaan voor reguliere bedrijfsvoering of reeds bestaande/lopende activiteiten.

Voorlopig heeft het fonds € 100.000 tot zijn beschikking. Per aanvraag kan maximaal € 10.000 worden toegekend, waarbij het Kickstartfonds maximaal de helft van de totale kosten draagt.

Voorstellen kunt u per e-mail indienen via ln.lzse@ofni. Het streven van de ESZL is om binnen een week te beslissen op een aanvraag. Voor meer informatie verwijzen wij naar de website van de ESZL: https://www.eszl.nl/kickstartfonds/.

Heeft u vragen over deze of andere maatregelen? Neem dan gerust contact met ons op.