Een blauwe envelop met de NiNbi-beschikking, wat is dat?

29 november 2023

Ben je al bekend met de ‘Niet in Nederland belastbaar inkomen’-beschikking (NiNbi)? Deze beschikking, afgegeven door de belastingdienst na ontvangst van een opgaaf wereldinkomen, speelt een rol in het bepalen van de toeslagen en verschuldigde bijdragen.

Wat vermeldt de NiNbi-beschikking? Op deze beschikking worden specifieke gegevens verstrekt over je wereldinkomen. Het wereldinkomen wordt op de beschikking opgesplitst in het in Nederland belastbare loon of verzamelinkomen, en het inkomen dat niet in Nederland belastbaar is. Het wereldinkomen wordt verminderd met het in Nederland belastbare loon of verzamelinkomen, wat resulteert in het NiNbi. Met behulp van deze informatie bepaalt de belastingdienst de uiteindelijke hoogte van je toeslagen. Daarnaast wordt deze informatie doorgegeven aan het CAK. Het CAK gebruikt deze gegevens om de definitieve hoogte van jouw CAK-bijdrage vast te stellen.

In de praktijk komt het voor dat bezwaar wordt ingediend bij het CAK tegen een jaarafrekening omdat mensen van mening zijn dat hun wereldinkomen onjuist is beoordeeld. Het is echter belangrijk te onthouden dat als je meent dat jouw wereldinkomen niet correct is vastgesteld, je bezwaar moet indienen bij de Belastingdienst en niet bij het CAK.

Heb je na het lezen van deze blog nog vragen, of wil je dat wij jouw NiNbi-beschikking controleren? Neem dan gerust contact met ons op, we helpen je graag verder.