Einde belastingvrije schenking koopwoning, welke mogelijkheden zijn er nog?

24 november 2022

Op 25 maart 2022 hadden wij een blog geschreven over de verlaging van de belastingvrije schenking koopwoning (jubelton) per 2023, en de afschaffing hiervan per 2024. Momenteel zijn er nog mogelijkheden om gebruik te maken van de belastingvrije schenking koopwoning. In deze blog zullen wij deze mogelijkheden nader toelichten, en de voorwaarden hiertoe noemen. Ook zullen we mogelijkheden bespreken voor schenkingen met gebruik van de belastingvrije schenking koopwoning die gedaan zijn vóór 2022.

In 2022 bedraagt de belastingvrije schenking koopwoning onder voorwaarden nog € 106.671. Indien gebruik wordt gemaakt van deze belastingvrije schenking dient de schenking besteedt te worden om een eigen woning te kopen of te verbouwen, de rechten van erfpacht, opstal of beklemming van een eigen woning af te kopen of de hypotheek of restschuld van een eigen woning af te lossen. De ontvanger van de schenking mag hierbij nog geen 40 jaar oud zijn op het moment van de schenking (de dag van de 40e verjaardag telt wel nog mee). Het bedrag van deze schenkingsvrijstelling behoeft echter niet volledig in 2022 geschonken te worden op basis van huidige wetgeving. Het bij een in 2022 gedane schenking onbenut gebleven gedeelte van de vrijstelling van € 106.671 kan nog worden benut voor een schenking in 2023. Als ontvanger moet je elk jaar aangifte doen van het bedrag dat je dat jaar ontvangt (uiterlijk 1 maart na het jaar van schenking), en hierbij een beroep doen op de vrijstelling. Eenmaal geschonken mag de ontvanger de besteding van de schenking over drie jaar verspreiden. Dit betekent dat in 2022 gedane schenkingen met gebruik van voornoemde vrijstelling uiterlijk 31 december 2024 besteed moeten zijn. Indien je nog gebruik wil maken van de verhoogde vrijstelling eigenwoning in 2022 en deze zonder gebruik van een schriftelijke overeenkomst gespreid wil schenken, raden wij aan om in 2022 meer dan €27.231 (aan een kind) of €2.274 (aan een derde) te schenken. Dit is om elke schijn te voorkomen dat het om een andere vrijgestelde schenking gaat.

Mocht je in 2023 willen schenken hou er dan rekening mee dat de schenkingsvrijstelling eigenwoning per 1 januari 2023 wordt verlaagd naar € 28.947. In 2023 is voornoemd bedrag van €28.947 overigens gelijk aan de eenmalige schenkingsvrijstelling die het kind vrij mag besteden. Als je aan uw kind wil schenken in 2023 kan dat dus zonder schenkbelasting of voor de eigen woning of voor besteding naar vrije keuze. Daarbij merken wij op dat schenkingen die in 2023 worden gedaan niet meer gespreid kunnen worden. De ontvanger van de schenking heeft wel nog spreidingsmogelijkheden indien in 2023 voor het eerst beroep wordt gedaan op de belastingvrije schenking koopwoning (van maximaal €28.947) wat betreft de besteding hiervan (bestedingstermijn van drie kalenderjaren).

Indien je met gebruik van de belastingvrije schenking koopwoning al geschonken heeft vóór 2022 zijn er nog mogelijkheden om een deel van de schenkingsvrijstelling eigen woning alsnog te benutten, indien de ontvanger nog niet de leeftijd van 40 jaar (plus verjaardag) heeft bereikt. Wij zullen de mogelijkheden noemen per gegeven situatie:

Schenking vóór 2010:

Indien geschonken is vóór 2010 met gebruik van een verhoogde vrijstelling en de periode daarna geen gebruik is gemaakt van een verhoogde schenkingsvrijstelling, dan heeft het kind nog recht op een aanvullende schenkingsvrijstelling van €29.493 (2022) voor de eigen woning naast de jaarlijkse kindvrijstelling van €5.677 (2022).

Schenking 2020 of 2021:

Bij een gedane schenking met gebruik van de belastingvrije schenking koopwoning in 2020 of 2021 waarbij niet het volledige belastingvrije bedrag is geschonken, mag het restant van het belastingvrije bedrag (van het eerste jaar) nog worden gebruikt in de twee opvolgende kalenderjaren. Let op: indien in 2020 of 2021 al een andere verhoogde vrijstelling is gebruikt, is hierdoor de mogelijkheid voor onbelast schenken in 2022 voor de eigen woning vervallen.

Dat een schenking een overeenkomst is, betekent niet dat een schenking op papier moet worden gezet. Een overeenkomst is namelijk in principe ‘vormvrij’ en kan dus ook mondeling worden aangegaan. Om echter te bewijzen dat een schenking daadwerkelijk heeft plaatsgevonden en voor welk bedrag dit is gebeurd is het natuurlijk wel verstandiger om dit schriftelijk vast te leggen.

Wil je in 2022 nog gebruik maken van de belastingvrije schenking koopwoning, heb je hulp nodig bij het opstellen van een schenkingsovereenkomst of heb je na het lezen van deze blog nog andere vragen? Neem dan contact op met ons, wij helpen je graag verder.