Einde bijzonder uitstel vanaf 1 juli 2021

28 mei 2021

Vanaf 1 juli moeten ondernemers weer op tijd belasting gaan betalen. Het aflossen van de belastingschulden, die vanwege coronacrisis zijn opgebouwd, mogen wel later beginnen. Daarbij kan de periode waarin de schulden moeten zijn afgelost langer duren.

De terugbetaalperiode begint pas vanaf 1 oktober 2022 en er is vijf jaar de tijd voor. Er wordt gedurende 60 maanden een vast bedrag terug betaald aan de belastingdienst. Dit was vanaf 1 oktober 2021 in drie jaar.

Invorderingsrente
Er staat nog ongeveer 16 miljard euro aan belastingschulden uit. Het geld moet worden terug betaald, maar de belastingdienst zal zeer coulant zijn als het om de invorderingsrente gaat. De invorderingsrente zaal vanaf 1 januari 2022 1% bedragen en wordt tot 1 januari 2024 stapsgewijs verhoogd naar de oorspronkelijke 4%. Eerdere geluiden dat mogelijk een deel van de belastingschulden kwijt gescholden zouden worden, zijn hiermee van de baan.

Urencriterium
Er komt vanaf 1 juli ook een einde aan de versoepeling van het urencriterium die weer gold vanaf 1 januari 2021. In 2020 liep de versoepeling al eens ten einde per 1 oktober 2020. Vanaf 1 juli tellen enkel de uren die de ondernemers daadwerkelijk aan hun onderneming besteden mee. De belastingdienst veronderstelt dat de ondernemer in de periode van versoepeling 24 uur per week in de onderneming heeft gewerkt, ook al is dit in werkelijkheid niet het geval.

Verlenging overige fiscale maatregelen
voor een aantal maatregelen geldt dat deze wel nog worden verlengd tot 1 oktober 2021, zoals:

  •         Afspraken met Duitsland en België over de belastingheffing van grenswerkers;
    De afspraken houden kort gezegd in, dat grensarbeiders die noodgedwongen thuiszitten dan wel thuis werken ervoor kunnen kiezen het belastingverdrag op zodanige wijze toe te passen, dat zij belast worden alsof geen verandering is opgetreden ten opzichte van de situatie vóór de coronacrisis. De thuiswerkdagen moeten dan wel een direct verband houden met de coronacrisis. Lees ook onze blog van 31 maart jl. 
  •         Vrijstelling van een aantal Duitse netto-uitkeringen die worden uitgekeerd als inkomensondersteuning als gevolg van de coronacrisis: Kurzarbeitergeld, Insolvenzeld of Arbeitslosengeld;
  •      Onbelaste reiskostenvergoeding.