Einde tijdperk pensioen in eigen beheer

10 maart 2017

De wet uitfasering pensioen in eigen beheer  treedt op 1  april 2017 in werking. Wat betekent dit voor de in Nederland woonachtige Directeur Groot Aandeelhouder (DGA) van een Nederlandse BV met een opgebouwd pensioen in eigen beheer?
De DGA heeft een drietal keuzes:
1. Het in eigen beheer opgebouwde pensioen  uitvoeren zoals afgesproken. Uiterlijk 1 april moet de pensioenopbouw zijn gestaakt;
2. Het in eigen beheer opgebouwde pensioen afkopen. Bij de afkoop geldt voor de jaren 2017, 2018 en 2019 een fiscaal aantrekkelijke regeling;
3. Het in eigen beheer opgebouwde pensioen kan worden omgezet in een oudedagsverplichting (ODV) . De ODV wordt vanaf AOW-leeftijd in twintig jaar tijd aan de DGA uitgekeerd. De termijnen zijn belast in box 1.

Wat betekent dit voor de in België woonachtige DGA met een in een Nederlandse BV opgebouwd pensioen in eigen beheer? De bovenvermelde 3 keuzes blijven gelijk. De Nederlandse Staatssecretaris van Financiën Eric Wiebes (VVD) wil met de Belgische autoriteiten overleggen om over de fiscale behandeling van de uitfasering van pensioen in eigen beheer (PEB) door België duidelijkheid te verkrijgen. Bij afkoop van het pensioen in eigen beheer door de DGA mag Nederland belasting heffen naar de mening van de staatssecretaris en dient België dubbele belasting te voorkomen.