Fiscale gevolgen thuiswerkende grensarbeiders tijdens coronacrisis Nederland – België

2 juni 2020

De overeenkomst die Nederland met België heeft gesloten over de fiscale gevolgen voor grensarbeiders die als gevolg van de coronacrisis verplicht thuiswerken of thuis blijven zonder te kunnen werken, is verlengd tot 30 juni 2020. Dat zijn beide landen overeengekomen.

Thuiswerkdagen van grensarbeiders mogen worden geacht te zijn doorgebracht in het land waar de grensarbeider de dienstbetrekking zou hebben uitgeoefend zonder de maatregelen ter bestrijding van de COVID-19-pandemie. Aan deze tegemoetkoming is een serie voorwaarden verbonden. Zie hiervoor onze blog van 7 mei jl.