Gedeeld gezag over kind? Let op: ex-partner dient toestemming te geven voor vakantie!

4 augustus 2023

Het is weer zomer en dan gaan veel ouders met kinderen op vakantie naar het buitenland vertrekken. Wil je met een minderjarig kind naar het buitenland vertrekken terwijl (nog) sprake is van een andere gezaghebbende ouder? Let er dan op dat deze gezaghebbende ouder toestemming voor deze reis heeft gegeven. Indien dit niet het geval is, kan de reis worden beschouwd als kinderontvoering met alle gevolgen van dien.

Als je samen met je ex-partner het gezag uitoefent over een minderjarig kind, of indien je ex-partner enkel het gezag over een minderjarig kind heeft, heb je toestemming van deze ex-partner nodig om naar het buitenland te reizen. Ben je getrouwd of heb je een geregistreerd partnerschap en worden tijdens dit huwelijk of geregistreerd partnerschap kinderen geboren dan krijgen beide ouders samen gezag over het kind. Heb je als ongehuwde of niet-geregistreerde partner het kind erkend? Dan is in beginsel ook sprake van gezamenlijk gezag. In overige gevallen heeft enkel de moeder gezag. Heb je geen toestemming ontvangen van de (andere) gezaghebbende partner, dan kun je door de Marechaussee worden aangehouden  in het kader van kinderontvoering.

Vraag op tijd naar deze goedkeuring want als de (andere) gezaghebbende ouder de toestemming weigert, kun je de rechter nog tijdig om vervangende toestemming vragen. De rechter oordeelt in het belang van het minderjarige kind.

Er zijn standaard toestemmingsformulieren verkrijgbaar bij Consilio Tax&Law die je kunt gebruiken voor het verkrijgen van de toestemming. Een formulier ontvangen of andere vragen over dit onderwerp? Neem gerust contact met ons op via ln.thcirtsaam-oilisnoc@xkirdneh.euqinad