Geen gebruikelijk loon?!

3 mei 2023

Geld besparen door het gebruikelijk loon te matigen: een recente uitspraak van Hof Den Haag biedt jou wellicht mogelijkheden. In deze blog zullen we dit toelichten.

Wat is het gebruikelijk loon? Als een werknemer arbeid verricht voor een lichaam waarin hijzelf of zijn partner een aanmerkelijk belang (je hebt een aanmerkelijk belang als je direct of indirect minimaal 5% hebt van bijvoorbeeld aandelen in een binnen- of buitenlandse vennootschap) heeft, is de gebruikelijkloonregeling van toepassing. Dit houdt in dat het jaarloon van de werknemer moet worden vastgesteld op het gebruikelijk loon, wat als een soort minimumbedrag fungeert. Het gebruikelijk loon bedraagt in principe het normbedrag ad. €51.000 (in 2023 op basis van een 40-urige werkweek), echter als het loon in de meest vergelijkbare dienstbetrekking lager is kan het verlaagd worden tot dat niveau. Andersom kan de inspecteur het gebruikelijk loon ook hoger vaststellen als het loon in de meest vergelijkbare dienstbetrekking hoger is. Daarbij moet ook het loon van de meest verdienende werknemer in de BV in de gaten gehouden worden.

Het gebruikelijk loon is vaak aanzienlijk, zelfs als de resultaten van de BV tegenvallen. De recente uitspraak van Hof Den Haag laat echter zien dat als de belastbare resultaten van een BV vóór toepassing van het gebruikelijk loon doorgaans lager zijn dan het gebruikelijk loon, dit in principe een geldige reden is om het gebruikelijk loon te verlagen. De dga wist in deze zaak op overtuigende wijze aan te tonen dat zijn gebruikelijk loon lager moest zijn dan wat was vastgesteld door de Belastingdienst. De jaarstukken en aangiften vennootschapsbelasting van de BV van de dga lieten namelijk zien dat de winsten in de jaren 2015-2021 bescheiden waren, en dat er zelfs verlies werd geleden in 2019 en 2020. Bovendien had de BV in diezelfde jaren een aanzienlijke schuld aan de dga en een negatief ondernemingsvermogen. Het Hof heeft het gebruikelijk loon uiteindelijk vastgesteld op €10.240 i.p.v. €45.000, wat de dga aanzienlijk geld heeft bespaard. Het Hof verwierp hierbij het idee van een nihil-gebruikelijk loon omdat de BV wel loonkosten had aangegeven.

De uitspraak laat zien hoe belangrijk het is om goed te kijken naar de financiële situatie van de BV en indien van toepassing het gebruikelijk loon daarop af te stemmen. Wil je weten of het gebruikelijk loon in jouw situatie juist is vastgesteld? Of heb je na het lezen van deze blog andere vragen? Neem gerust contact op met ons, wij helpen je graag verder.

Deze blog is geschreven door Robin Kramer, fiscalist bij Consilio Tax & Law