Geen VAR meer maar BGL

10 januari 2015

U vraagt straks als ZZP’er geen VAR meer aan maar een “Beschikking Geen Loonheffingen” (BGL). Bij een BGL is uw opdrachtgever medeverantwoordelijk voor de beoordeling of de BGL van toepassing is op de arbeidsrelatie. Of u loon uit dienstbetrekking of winst uit onderneming geniet is ter beoordeling van de belastingdienst.

Let op: U blijft voorlopig gebruik maken van de VAR. Deze blijft namelijk geldig tot de invoering van de BGL die tot nader order is uitgesteld. Wij vermoeden dat deze niet voor 2016 in werking zal treden.