Grensarbeid

30 augustus 2021

Wie in loondienst werkt aan de ene kant van de Nederlands-Belgische grens en aan de andere kant van de grens woont, wordt aangemerkt als grensarbeider. Een grensarbeider krijgt te maken met wetgeving van verschillende landen. Dit geldt uiteraard ook voor ondernemers. Vanwege vaak ingewikkelde vraagstukken en zelfstandig opererende instanties is het aan te bevelen om je goed te laten adviseren op verschillende terreinen. Consilio Tax & Law heeft alvast een aantal belangrijke punten voor je op een rijtje gezet.

Welk rechtsstelsel is van toepassing?

In beginsel is op grensarbeiders de wetgeving van de werkstaat van toepassing. Echter de wet kent uitzonderingen waardoor het verstandig is een specialist naar je situatie te laten kijken. Elke persoonlijke situatie is anders en je wilt niet achteraf geconfronteerd worden met naheffingsaanslagen in een (of beide) land (en).
Naast de nationale wetgeving van de woon- en de werkstaat gelden ook een aantal internationale verdragen. Arbeidsrechtelijk zijn dit de bepalingen uit het Verdrag van Rome van 1980 (het zogenaamde EVO-verdrag), fiscaalrechtelijk de bepalingen van het Nederlands-Belgisch dubbelbelastingverdrag uit 2001 en sociaalrechtelijk de bepalingen uit de Europese coördinatieverordening (Vo. 883/04 EU).

Arbeidsrecht

Op het gebied van het arbeidsrecht geldt in beginsel, dat, werkgever en werknemer kunnen afspreken welk arbeidsrecht ze van toepassing verklaren op de arbeidsovereenkomst. In de arbeidsovereenkomst is dan ook vaak een bepaling terug te vinden waarin wordt verklaard of het Nederlands recht of het Belgisch recht van toepassing is. Echter de forumkeuze die tussen partijen tot stand is gekomen mag geen nadeligere uitwerking hebben voor de werknemer, dan het zogenaamd objectief toepasselijke recht. Indien een Belgische werknemer, die werkt voor een Nederlandse werkgever ervoor kiest dat Belgisch recht van toepassing wordt verklaard en dit blijkt later nadelig te zijn voor de werknemer, kan een rechter bepalen dat toch het Nederlands recht van toepassing dient te worden verklaard. Ondanks dat partijen zelf hebben gekozen voor de toepassing van een ander rechtsstelsel. Om dit te voorkomen, adviseren wij altijd om de arbeidsovereenkomst vooraf te laten checken.

Fiscaliteit

Als grenswerker wil je daarnaast ook rekening houden met de fiscale consequenties op je netto-inkomen. De Nederlandse en Belgische fiscaliteit verschillen immers sterk. Er zijn verschillen in de belastingtarieven, aftrekposten en zelfs interpretatieverschillen in de belastingwetgeving.
Er is niet in het algemeen te zeggen of de Nederlandse of Belgische fiscaliteit beter past. Dit is afhankelijk van je persoonlijke situatie. Bepaalde aftrekposten zijn in Nederland ruimer, maar in België wordt meer rekening gehouden met bijvoorbeeld gezinslasten. Daarbij komt ook dat in België de fiscaliteit steeds complexer wordt door de overheveling van bevoegdheden naar de deelstaten (Vlaanderen, Brussel, Wallonië). Dit alles zorgt ervoor dat ook op dit gebied het is aan te raden je persoonlijke positie te laten controleren.

Sociale zekerheid

Onder sociale zekerheid moet onder meer worden verstaan de toepasselijke wetgeving aangaande pensioenen, ziektekosten, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en gezinsbijslagen zoals kinderbijslagen en andere vormen van toeslagen. Hoewel dit onderwerp vaak wordt onderschat, kun je als grensarbeider te maken krijgen met vraagstukken omtrent de sociale zekerheid. Wie over de grens werkt kan te maken krijgen met toepassing van het sociale verzekeringsrecht van zijn woonstaat of zijn werkstaat. In beginsel is ook hier het recht van de werkstaat van toepassing, echter ook hier kan weer sprake zijn van uitzonderingen.
In situaties van bijvoorbeeld (structureel en gedeeltelijk) thuiswerk, die ertoe leiden dat meer dan 25% van de arbeidstijd in het woonland wordt gewerkt, dient de werkgever de premies voor de sociale zekerheid af te dragen in het woonland.
Voor werkgevers geldt dat ze een loonadministratie moeten inrichten in het woonland van de werknemer. Als ze geen vestiging in het woonland van de werknemer hebben, weten werkgevers vaak niet wat te doen en weten zij hun weg niet te vinden in de woonstaat van de werknemer.

Consilio Tax & Law helpt en ontzorgt je bij al deze onderwerpen. Als werkgever en als werknemer in België, Nederland en Duitsland. Wij zorgen voor één aanspreekpunt voor je grensoverschrijdende problematieken, vragen, aangiften en loonadministratie. Voor startende grensarbeiders kunnen we je ook helpen met bruto-netto berekeningen van je salaris als gevolg van je migratie. Vragen? Neem gerust contact met ons op of mail naar belinda.fens@consilio-maastricht.nl.