Handhaving UBO- registratieplicht na deadline

29 april 2022

Inmiddels is de deadline (27 maart 2022) voor het registreren van de UBO (Ultimate Beneficial Owners) al enige tijd gepasseerd. In deze blog willen we je een update geven over de laatste ontwikkelingen omtrent de handhaving van de UBO-registratieplicht.

Op 27 maart 2022 werd geconstateerd dat het merendeel van de UBO’s nog niet was geregistreerd. Naar aanleiding van deze constatering heeft de Tweede Kamer gedebatteerd over de handhaving van de UBO-registratieplicht. Hierbij is een motie aangenomen dat geen handhaving van de UBO-registratieplicht zal plaatsvinden totdat het Hof van Justitie EU uitspraak heeft gedaan in de gevoegde Luxemburgse zaken (C-37/20 en C-601/20). Wel laat de Tweede Kamer risico gebaseerde handhaving toe. Dit houdt in dat voor de handhaving voorrang wordt gegeven aan die juridische entiteiten waarbij het risico op witwassen of andere strafbare activiteiten het hoogst is.

Entiteiten die niet voldaan hebben aan de UBO-registratieplicht krijgen altijd eerst per brief een laatste waarschuwing met een termijn om alsnog aan de registratieplicht te voldoen. Er wordt dus niet zonder aankondiging een sanctie opgelegd.

Momenteel zijn de mogelijke sancties voor het niet nakomen van de UBO-registratieplicht:

  • bestuursrechtelijke sancties: last onder dwangsom en/of bestuurlijke boete;
  • strafrechtelijke sancties: geldboete van de 4e categorie (maximaal € 22.500), taakstraf of gevangenisstraf van maximaal zes maanden.

Partijen die reeds een UBO-opgave hebben gedaan, maar waarbij deze opgave nog niet is verwerkt, hoeven zich geen zorgen te maken. Deze worden niet betrokken in de handhaving.

Als je nog geen UBO-registratie heb gedaan raden wij je aan dit zo snel mogelijk te doen. Voor vragen omtrent de UBO-registratie kun je contact met ons opnemen. Wij helpen je graag met je UBO-registratie.