Hartjes emojis sturen naar collega’s via WhatsApp…. Is dit grensoverschrijdend?

25 maart 2023

Een man die werkzaam is bij Primark als hoogste manager van een filiaal is verweten zich schuldig gemaakt te hebben aan grensoverschrijdend gedrag omdat hij emojis heeft verzonden naar vrouwelijke en ondergeschikte collega’s. Opvallend hierbij is dat deze voorvallen zich jaren geleden hebben voor gedaan en dat de klachten hierover pas jaren later zijn ingediend na de bekendmaking van een reorganisatie waarbij diverse functies in het gedrang kwamen.  Werkgever is van mening dat sprake is van grensoverschrijdend gedrag en wenst over te gaan tot ontslag (ontbinding van de arbeidsovereenkomst) van de manager.

De manager is van mening dat het gebruik van een hartje- emoji wil zeggen dat je iets ‘’leuk’’ vindt. Werkgever geeft aan dat dit ook een uiting van liefde kan zijn. De manager had – volgens werkgever -moeten begrijpen dat dit ook zo kon overkomen. De kantonrechter geeft aan dat het bij communicatie niet enkel gaat om de bedoeling van de afzender, maar ook over hoe berichten bij de ontvanger kunnen overkomen. Echter, de kanonrechter oordeelt dat er een lange periode zit tussen het sturen van de emojis en de klachten over de manager. De kantonrechter oordeelt dat de impact kennelijk dus niet groot is geweest. Verder staat de manager niet bekend als iemand die constant de grenzen op zoekt in dit kader en uit de ingebrachte WhatsApp communicatie blijkt dat de manager een collegiale en prettige toon hanteert. Van een (bemiddelings) gesprek waarbij met begrip en respect voor elkaars gevoel en standpunten is gesproken is ook niet gebleken. De kantonrechter vind het spijtig dat de meldingen niet zijn afgehandeld door de informele klachtenprocedure. Aangezien de man een onberispelijke reputatie heeft, veel steunbetuigingen van andere personeelsleden en een goed functionerende professional is, wordt het ontbindingsverzoek afgewezen.

Deze blog is geschreven door Anna de Cock. Heb je na het lezen van deze blog nog vragen? Neem dan contact met ons op via danique.hendrikx@danique-hendrikx