Herijking coronasteunmaatregelen: gevolgen voor TVL, NOW, Tozo en bijzonder uitstel

14 december 2020


Het kabinet heeft besloten het coronasteunpakket in het eerste kwartaal 2021, in tegenstelling tot eerdere voornemens, niet af te bouwen. Hieronder vindt u de belangrijkste gevolgen van het herijkte steunpakket. 

Gevolgen voor de NOW 
Het vergoedingspercentage blijft in het eerste kwartaal 2021, net als in het vierde kwartaal 2020, maximaal 80% (was: 70%) van de loonsom. De loonsom mag in het eerste kwartaal 2021 ook met 10% dalen zonder dat dit ten koste gaat van de definitieve tegemoetkoming en het minimale omzetverlies blijft 20% (was: 30%). 

Gevolgen voor de TVL 
In eerste instantie moest, om in aanmerking te komen voor de TVL in het eerste kwartaal 2021, het omzetverlies minimaal 40% bedragen. Ten gevolge van de herijking van het steunpakket hoeft in het voornoemde tijdvak slechts sprake te zijn van…… lees hier verder.

Gevolgen voor de Tozo 
De Tozo 3.0 liep reeds tot 1 april 2021, het herijkte steunpakket brengt voor deze regeling geen gevolgen met zich. Ook was al bekend dat het kabinet, in samenspraak met gemeenten, per 1 januari 2021 zelfstandige ondernemers waar nodig gaat ondersteunen bij de voorbereiding op een nieuwe toekomst. 

Gevolgen voor het bijzonder uitstel van betaling 
Het kabinet heeft besloten het bijzonder uitstel van betaling te verlengen tot 1 april 2021. Ondernemers kunnen tot 1 april 2021 uitstel van betaling of – onder de al bekende voorwaarden – een verlenging van een reeds verleend uitstel aanvragen. Lees hier verder.

Gevolgen overige fiscale maatregelen 
Een aantal overige fiscale maatregelen wordt verlengd tot 1 april 2021. De belangrijkste hiervan zijn:

  • Het uitstel van administratieve verplichtingen betreffende loonheffingen;
  • De afspraken met Duitsland en België betreffende de belastingheffing van grenswerkers;
  • De vrijstelling voor bepaalde Duitse netto-uitkeringen;
  • Het behoud van het recht op hypotheekrenteaftrek bij het verkrijgen van een betaalpauze van de hypotheekverstrekker. 

Verder wordt de eenmalige opslag van de TVL voor voorraad- en aanpassingskosten horeca (de HVA) vrijgesteld van inkomsten- en vennootschapsbelasting. Voor de TVL zelf is een dergelijke regeling al getroffen.