Hervorming van de arbeidsmarkt

4 mei 2023

Het kabinet gaat de arbeidsmarkt hervormen, dit staat in een brief van Karien van Gennip (minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) aan de Tweede Kamer. Het doel van deze hervorming is meer stabiliteit creëren voor werkenden. 

Er komt een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen. Dit zorgt voor een financieel vangnet voor zelfstandigen die arbeidsongeschikt raken.

Werkenden met een oproepcontract moeten uit kunnen gaan van meer inkomens- en roosterzekerheid. Oproepcontracten, zoals nuluren- en de huidige min-/maxcontracten, zullen worden afgeschaft. In plaats daarvan komt er een basiscontract. Oproepkrachten zullen zo een vast aantal uren per week krijgen. 

Werkenden via een uitzendbureau krijgen sneller een contract met meer zekerheid bij het uitzendbureau waar via zij werken. De duur van de meest onzekere fasen wordt verkort. Bovendien krijgen zij eerder recht op een vast contract. 

De regels voor tijdelijke contracten worden ook strenger, omdat het kabinet wil voorkomen dat structurele banen als tijdelijk werk worden vervuld. Tijdelijk werk is namelijk bedoeld om slechts voor een beperkte periode uitgevoerd te worden. Het kabinet zet zich in om te voorkomen dat werknemers in een vicieuze cirkel terechtkomen van steeds opnieuw tijdelijke contracten, en zo hun perspectief op een vast contract verliezen. De huidige onderbrekingstermijn die geldt voor ketens van tijdelijke contracten is zes maanden en komt te vervallen. Er komt nu een administratieve vervaltermijn van vijf jaar. Er mag zo bij drie aaneengesloten tijdelijke contracten pas na vijf jaar weer een contract worden aangegaan. 

Ook worden er aanpassingen gedaan voor ondernemers. Zo kunnen zij na een jaar ziekte van een werknemer duidelijkheid krijgen over de mogelijkheid tot structurele vervanging. Er komt ook een regeling waarmee personeel behouden kan worden in het geval van een crisis die buiten het ondernemersrisico valt, zoals bijvoorbeeld met de coronapandemie. Werknemers kunnen dan maximaal een half jaar op een andere plek werken, of minder werken, terwijl zij toch hun WW-rechten behouden. 

Met deze maatregelen wil het kabinet zorgen voor meer zekerheid op de arbeidsmarkt en tegengaan dat werkgevers zzp-constructies gebruiken om te voorkomen dat zij mensen in vaste dienst moeten nemen. Van Gennip wil de handhaving op zogeheten schijnzelfstandigheid verbeteren, zodat de Belastingdienst vanaf 2025 bij alle opdrachtgevers kan controleren of zij terecht mensen als zzp’er inzetten. 

Deze blog is geschreven door Jennifer Penders, stagiaire bij Consilio Tax & Law. Heb je meer vragen over dit onderwerp? Neem gerust contact met ons op via ln.thcirtsaam-oilisnoc@xkirdneh.euqinad