Hoe voorkom je dat je merknaam of logo wordt misbruikt?

10 februari 2021

De oprichting van een onderneming kost veel tijd en energie. Het is vaak geen gemakkelijke klus om een passende naam te verzinnen voor de onderneming. Als na enkele jaren de onderneming staat en u een goede naam heeft opgebouwd in de markt, dan zouden anderen hierop kunnen meeliften. Het is echter niet de bedoeling van het harde werk en investering dat anderen hiermee op de loop gaan. Daarom is het verstandig om de merknaam en / of logo te laten registreren. Op deze manier kan worden opgetreden tegen andere bedrijven die uw merknaam gebruiken en kunnen ingewikkelde en kostbare juridische procedures worden voorkomen! 

Door het enkele gebruik van een handelsnaam ontstaat van rechtswege het recht van gebruik van deze naam. Het is raadzaam voordat het bedrijf wordt opgericht, een onderzoek te verrichten naar het bestaan van de handelsnaam. Indien deze naam namelijk al in gebruik is, kunt u hier problemen mee krijgen. Indien sprake is van verwarringsgevaar kan een rechter oordelen dat het gebruik van de naam onrechtmatig is. Verwarringsgevaar ontstaat indien bij het publiek verwarring kan ontstaan inhoudende het gevaar van associatie met deze handelsnaam. Indien geen sprake is van verwarringsgevaar kan een rechter oordelen dat beide namen gebruikt mogen worden. Dit kan tot ongewenste situaties leiden. 
Uw merknaam is de naam van een product of dienst die door uw onderneming wordt gebruikt en valt vaak samen met de handelsnaam. Noodzakelijk is dit niet. Zo wordt door een handelsnaam alleen de naam beschermd maar niet de onderliggende aangeboden producten of diensten van een bedrijf. Door een merknaam te registreren verkrijgt u het monopolie tot het voeren van die merknaam. Een geregistreerde merknaam biedt meer bescherming dan het enkel gebruik van een handelsnaam. Met een geregistreerde merknaam verkrijgt u bescherming in de gehele Benelux, de EU of zelfs daarbuiten. Geen enkel ander bedrijf mag hierbij onder diezelfde naam soortgelijke producten of diensten aanbieden. Mocht dit wel zo zijn, kunt u hier tegen optreden. 
Voor het (laten) registreren van een merknaam gelden zwaardere eisen dan voor het gebruik van een handelsnaam. Zo dient een merknaam onderscheidend te zijn en mag de merknaam niet beschrijvend zijn. Een eenmaal verkregen merkrecht zal er echter voor zorgen dat u sterker kunt optreden tegen een bedrijf dat gebruik maakt van een gelijke merknaam. Een merkregistratie voor de Benelux kan al worden aangevraagd vanaf EUR 244,-. 
Wilt u meer advies over het beschermen van uw handelsnaam, merk of logo of wilt u uw merknaam of logo laten registreren? Consilio Tax & Law biedt voor merkregistraties transparante en budgetvriendelijke prijzen aan. Neem contact met ons op via moc.thcirtsaam-oilisnoc@xkirdneh.euqinad voor een vrijblijvend gesprek.