Hoe zit het ook alweer met verlofdagen?

31 december 2022

Met het aanbreken van het nieuwe jaar krijgen werknemers een nieuw pakket verlofuren voor het aankomende jaar. Hierbij heeft elke werknemer recht op de wettelijke vakantiedagen van 4 keer het aantal uren dat per week wordt gewerkt. Tegenwoordig bieden veel ondernemers boven de wettelijke vakantiedagen nog bovenwettelijk verlof aan. Bij verschillende CAO’s, zoals de bouw of horeca, is een regeling opgenomen waarbij werknemers recht hebben op 5 dagen bovenwettelijk verlof.

Wanneer een werknemer met het ingaan van 2023 nog verlofuren van 2022 over heeft, kunnen deze mee worden genomen naar 2023. Hierbij is het wel van belang om een onderscheid te maken tussen resterende wettelijke- en bovenwettelijke verlofuren.

  • Wettelijke verlofuren vervallen na 6 maanden na het aflopen van het voorgaande kalenderjaar. Hiermee vervallen de wettelijke verlofuren van 2022 op 1 juli 2023.
  • De bovenwettelijke verlofuren hebben een langere vervaltermijn namelijk 5 jaar. Hiermee vervallen de bovenwettelijke verlofuren van 2022 op 31 december 2027.

Bij het afboeken van verlofuren zullen eerst de verlofuren worden afgeschreven die als eerste voor verval in aanmerking komen. In de meeste gevallen zijn dit dus de wettelijke vakantiedagen.

Het is de taak van de werkgever om werknemers tijdig te informeren over het vervallen van de verlofuren. Indien dit niet correct wordt uitgevoerd, vervallen wettelijke verlofuren pas op 1 juli van het daarop volgende jaar. Het is voor werknemers niet mogelijk om nog openstaande verlofuren te laten uitbetalen. Dit is enkel mogelijk bij een beëindiging van het arbeidscontract. In dat geval worden opgebouwde, doch niet genoten verlofdagen verrekend bij de eindafrekening.

Deze blog is geschreven door Roan Cox. Heb je vragen over verlof of andere arbeidsrechtelijke kwesties? Neem dan contact met onze juridische afdeling op via ln.thcirtsaam-oilisnoc@xkirdneh.euqinad