Huurperikelen: Stel altijd een beschrijving op van de staat van het gehuurde bij aanvang huur!

17 augustus 2021

Verhuur je woningen, appartementen of kamers? Stel altijd een beschrijving op van het gehuurde bij aanvang en bij einde huur. Doe je dit niet? Dan kun je hier bij het einde van de huur problemen mee krijgen.

Indien de huur op enig moment tot een einde komt dient de huurder de woning ter beschikking te stellen aan de verhuurder (oplevering). Helaas loopt dit niet altijd even soepel en krijgen wij vaak vragen van huurders over hoe het gehuurde achtergelaten dient te worden. Woningen worden vaak niet schoon achtergelaten waardoor verhuurders flinke kosten moeten maken om de woning opnieuw te kunnen verhuren.
De Nederlandse wet gaat – in beginsel – uit van het aanvangsmoment van de huur. Hierbij wordt veel waarde gehecht aan een beschrijving die tussen huurder en verhuurder is opgesteld waarbij de staat van het gehuurde bij begin van de huur blijkt. In deze beschrijving nemen huurder en verhuurder op of bepaalde gebreken aanwezig zijn – en binnen welke termijn deze door verhuurder worden verholpen – en wordt een beschrijving gemaakt van de exacte situatie op dat moment. Goed is als bijvoorbeeld ook foto’s van het gehuurde worden gemaakt van de verschillende ruimtes die deze exacte situatie bij aanvang van de huur kunnen ondersteunen.
Mocht deze beschrijving aan het begin van de huur tussen partijen zijn opgemaakt, dient de huurder het gehuurde in dezelfde staat op te leveren als aan het begin van de huur. De staat van het gehuurde kan dan door deze beschrijving worden aangetoond. De huurder is hiervoor verantwoordelijk.
Blijkt bij het einde van de huur dat geen beschrijving tussen partijen is opgemaakt, dan kan dit voor de verhuurder zeer nadelig uitpakken. De wet gaat er in dat geval van uit dat de huurder het gehuurde in dezelfde staat ter beschikking heeft gekregen als waarin deze het heeft achtergelaten. De verhuurder moet in dit geval bewijzen dat de woning in een andere staat is achtergelaten dan dat hij deze heeft ontvangen, hetgeen een bijzonder lastige taak kan zijn.
Maak dus altijd een beschrijving van het gehuurde voor aanvang huur en bij oplevering van de huur. Consilio beschikt over formulieren die je hiervoor kunt gebruiken. Mocht je hier interesse in hebben of mocht je verdere vragen op het gebied van huurrecht hebben, neem dan contact met ons op via danique.hendrikx@consilio-maastricht.nl.

*Let op: Dit artikel is van toepassing op huurcontracten gesloten na 1 augustus 2003. Huurcontracten die voor deze tijd zijn afgesloten vallen onder een ander regime.