Hypotheekrenteaftrek behouden bij uitzending?

25 maart 2023

De uitzendregeling voor de eigen woning is een belangrijk onderwerp voor werknemers die tijdelijk in het buitenland gaan werken. Het is een regeling die ervoor zorgt dat de eigen woning tijdens de uitzending als eigen woning blijft kwalificeren onder het behoud van hypotheekrenteaftrek in box 1. Weliswaar staat hiertegenover dat voor de uitzendregeling een hoger eigenwoningforfait geldt, echter weegt dit normaliter niet op tegen het voordeel van de hypotheekrenteaftrek.

Er is echter wel een aantal voorwaarden waaraan voldaan moet worden om in aanmerking te komen voor deze regeling. Zo mag voor de toepassing van de uitzendregeling de woning tijdens de uitzending niet aan derden ter beschikking worden gesteld. De staatssecretaris heeft recent een besluit uitgevaardigd waarin is vastgelegd dat met terugwerkende kracht vanaf 23 oktober 2020 de partner en/of kinderen niet meer als derden worden aangemerkt. Dit besluit kan veel uitgezonden werknemers mogelijkheden geven tot het behouden van de hypotheekrenteaftrek.

Wilt je weten of je in aanmerking komt voor de uitzendregeling voor de eigen woning en welke financiële gevolgen dit meebrengt? Onze adviseurs staan voor je klaar om je hierbij te helpen. Samen zorgen we ervoor dat je geen financieel voordeel misloopt!