Inkomensverklaring voor buitenlands belastingplichtigen?

17 oktober 2017

U bent vanaf 2015 een kwalificerend buitenlands belastingplichtige, als u ook een inkomensverklaring die is ondertekend door de belastingdienst van uw woonland kunt overleggen. Op deze verklaring vult u de inkomsten in die niet in Nederland belast zijn. U vindt de verklaring die u hiervoor moet gebruiken op de site van de belastingdienst. De verklaring is ook vertaald in diverse talen. Na ondertekening van de verklaring door de belastingdienst van uw woonland stuurt u deze op naar de belastingdienst in Nederland, kantoor buitenland in Heerlen. Uiteraard helpen wij u graag met het invullen van deze verklaring.

Let op: u dient ook aan de andere voorwaarden te voldoen om te kwalificeren als buitenlands belastingplichtige!